Brug hovedet - det gør vi i gymnasiet

Debatindlæg; Pressemeddelelse
 
Kære politikere, de beslutninger, I tager, vil få stor betydning for gymnasiet og for fremtidens unge. Så brug hovedet - det gør vi i gymnasiet.

"Brug hovedet – det gør vi i gymnasiet" er titlen på en kampagne, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) søsætter mandag den 24. november 2014.

Fremtidens samfund skal bygges af vidende, reflekterende, analyserende, bevidste og dannede mennesker, og det er det, vi arbejder med at gøre de unge mennesker til i gymnasieuddannelserne,

siger Annete Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, og fortsætter:

Det er ikke et kvikfix. En studentereksamen er ikke bare noget, man får. Hver eneste elev skal knokle for at blive så dygtig som muligt. Eleverne skal fordybe sig, opbygge viden og forståelse, og de skal lære at arbejde sammen med andre.

Gymnasieuddannelserne er langt hen ad vejen en succes, og GL mener, at gymnasieuddannelserne skal være for dem, der kan og vil. Det betyder ikke, at der ikke er behov for fortsat at udvikle uddannelserne. GL har derfor udgivet to debatoplæg med input til, hvad der kan gøre gymnasieuddannelserne endnu bedre.

Når Folketingets politikere i den kommende tid skal diskutere, hvordan gymnasieuddannelserne skal se ud i fremtiden, er det vigtigt, at diskussionerne bygger på reel viden om, hvordan man styrker elevers læring,

mener Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter:

Vores kampagne er en opfordring til politikerne om at tænke sig godt om. Det er vigtigt arbejde, de skal i gang med, og de beslutninger, de tager, vil få stor betydning ikke bare for gymnasieuddannelserne, men også for fremtidens unge.

Fakta om kampagnen

Kampagnens centrale element er kampagnesitet: ViBrugerHovedet.dk

Brug-hovedet-Pressemeddelelse-Facebook beskæring.jpg 

På sitet finder man:

  • Filmen: "Hvad skal man bruge hovedet til i gymnasiet?" med forfatter og debattør Knud Romer, universitetsrektor Hanne Leth, professor Vincent Hendricks, fremtidsforsker Marianne Levinsen, erhvervsleder Stine Bosse og formand for gymnasieeleverne Mathilde Vinther.
  • Voxpop med eleverne: Hvad bruger eleverne hovedet til i gymnasiet, hvordan bruger eleverne hovedet anderledes, hvad kan bedst lide at bruge hovedet til, og hvordan vil de bruge hovedet efter gymnasiet.
  • Animatrix: Her er facts om gymnasieuddannelserne, fx tal om, hvor mange der tager hvilke ungdomsuddannelser, hvordan der undervises i gymnasieuddannelserne, og hvordan eleverne klarer sig.
  • Quiz: Leg med viden fra forskellige fag.
  • Instagramkonkurrence: Opfordring til elever, gymnasielærere og ledere om at billeddokumentere, hvordan vi bruger hovedet i gymnasiet og dele det på hashtagget #vibrugerhovedet.

Til at igangsætte kampagnen indrykkes annoncer i de store dagblade mandag den 24. november – trykte såvel som digitale.

Information:

Udtalelser om kampagnen: GL's formand Annette Nordstrøm Hansen, anh@gl.org, tlf. 26 24 71 04.

Baggrundsinformation: Lotte Hornholt, GL's sekretariat, lh@gl.org, tlf. 21 67 68 59.

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: