Al begyndelse er svær – men år 2 kan blive bedre

Debatindlæg; GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen nr. 4
Selv om der er stor forskel på de enkelte skoler, fylder frustrationer over arbejdstiden mange steder rigtig meget. Det er et udtryk for, at der har manglet en dialog om fornuftige rammer.

​Her i de første måneder af min formandsperiode har jeg besøgt en række skoler, og der tegner sig meget forskellige billeder fra skole til skole. Jeg oplever, at der er en direkte sammenhæng mellem omfanget af dialog mellem ledelsen og lærerne på den ene side og graden af arbejdsglæde på den anden.

Selv om der er stor forskel på de enkelte skoler, fylder frustrationer over arbejdstiden mange steder rigtig meget. Det er et udtryk for, at der netop har manglet en dialog om fornuftige rammer. Mange steder er der usikkerhed om, hvorvidt den registrerede arbejdstid tages alvorligt, og det opleves som en manglende tillid og anerkendelse af det præsterede arbejde. Ifølge en endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt TR er der på 85% af skolerne uklarhed om, hvad der sker, hvis en lærer til sommer har arbejdet mere end 1924 timer. I sekretariatet får vi henvendelser fra lærere, der spørger, om de skal stoppe med at arbejde, når de har arbejdet 1924 timer. Der er også usikkerhed om, hvorvidt ledelsen påtænker at få en anden lærer til at føre en klasse til eksamen, hvis læreren der har klassen, har arbejdet mere end 1924 timer. Sådan kan ansvarsbevidste lærere ikke holde ud at arbejde – de må have vished om, at de kan færdiggøre deres arbejde – og med en ordentlig kvalitet.

TR er ledelsens vigtigste sparringspart

Det er blevet krystalklart for mig, at ledelserne i langt højere grad end tidligere har brug for en stærk tillidsrepræsentant. Når ledelsen bruger lærernes tillidsrepræsentant som sparringspart og anerkender, at samarbejdet med lærerne er grundstenen, går det langt bedre på skolen.

Der går en lige linje fra den gode dialog til arbejdsglæde til kvalitetsundervisning.

Lige så vigtigt er det, at TR har sin styrke fra lærerkollegiet. At lærerne bakker op om TR og giver ham/hende mulighed for at agere. Det (tom)rum, der er opstået i kølvandet på OK13, skal fyldes ud. Hvis lærerne ikke står sammen, har ledelsen ingen klare ledetråde fra medarbejderne; et tæt samarbejde mellem lærere og ledelse bygger på kollektivet.

3 gode råd

Ingen har interesse i, at skolerne drænes for energi på grund af frustrationer over uklare rammer og manglende dialog. På baggrund af de erfaringer vi har fra skolerne, er mit bud på tre gode råd for at gøre år 2 bedre end år 1:

  • Dialog. Bl.a. om hvad der er arbejde. Tag tidsregistreringen seriøst, og brug gerne SU som dialogforum.
  • Oplevet retfærdighed er en forudsætning for, at vi føler os godt tilpas på arbejdspladsen. Derfor skal det være gennemsigtigt, hvordan opgaver fordeles blandt lærerne, så drøftelser herom sker på et oplyst grundlag.
  • Den bedste måde at lede gymnasielærere på er at skabe mening for lærerne. Ledelsesmæssige dispositioner bør altid være ledsaget af pædagogiske argumenter - og ledelsen skal være klar til at lytte til lærerne.
Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant