Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid

Debatindlæg
Gorm Leschly i Gymnasieskolen

​​​​Gymnasielærere har nøjagtig den samme arbejdstid som alle andre på det danske arbejdsmarked, nemlig i gennemsnit 37 timer om ugen. Nogle rektorer ønsker sig sikkert at have et lærerkollegium uden højeste arbejdstid, og mange lærere føler sikkert også, at den eneste afgrænsning af arbejdet er døgnets 24 timer. Men sådan bør det ikke være – og det er heller ikke det, gymnasielærere får løn for. Heller ikke med de nye tillæg i OK13.

De nye tillæg betyder, at de samlede lønudgifter pr. elev/kursist for stx/hf kommer på samme niveau som i 2010. De samlede lønudgifter har nemlig været lavere de senere år pga. den store udskiftning i lærerkollegierne, mens taxameteret har været stigende. For hovedparten af skolerne er der således på ingen måde et argument i lønstigningen til at kræve arbejdsintensivering.

I OK13 er der mulighed for, at der fortsat kan laves lokale aftaler mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten om lærernes arbejdstid. Skolen skal etablere et system, hvor læreren kan registrere afgrænsningen af arbejdstiden. Altså et komme/gå-system, som også kan håndtere, at en del af lærerens arbejde kan foregå hjemme. Lærere skal således ikke optælle 7 minutter til dette og hint, 3 timer til dat osv., men alene registrere hvor meget der samlet set er arbejdet. Pointen er, at ved en arbejdstidsaftale baseret på akkorder er det aftalt, hvor meget tid læreren får betalt for en opgave, og det er summen af akkorder, der udgør den samlede arbejdstid. GL's hovedbestyrelse anbefaler TR at foresøge at lave gode aftaler. Hvis der ikke er indgået en akkordaftale, er det den samlede, præsterede arbejdstid, der skal tælles sammen og ydes løn for.

Gymnasielærere skal have sammenhængende arbejdstid
Gymnasielærere har samme krav som andre på, at deres arbejdstid skal være sammenhængende. Det er slut med at se gymnasielærere som entreprenører, man kan hyre fra kl. 8-9 og igen fra kl. 13-15 og kun betale for disse timer. Nu har rektor ansvar for og skal betale løn i dette tilfælde for kl. 8-15. Så må rektor stille en arbejdsplads til rådighed, så læreren kan udnytte den mellemliggende tid fornuftigt. Naturlige pauser i arbejdstiden, herunder spisepausen, er en del af arbejdstiden, når man er på arbejde hele dagen. Sådan er det.

 
Gymnasielærere har samme krav som andre på, at deres arbejdstid skal være sammenhængende.​ Det er slut med at se gymnasielærere som entreprenører, man kan hyre fra kl. 8-9 og igen fra kl. 13-15 og kun betale for disse timer. Foto: Cobalt

​Det skal være attraktivt at være gymnasielærer
De kommende måneder bliver travle på alle skoler og kurser. Ingen tvivl om det. Implementering af en ny overenskomst kræver omtanke. Ledelsen har fået et stort ledelsesrum. Et ledelsesrum som kræver, at ledelsen tager ansvar for at planlægge lærerne med en jævn arbejdsbelastning inden for de gennemsnitligt 37 timer om ugen, set hen over et år. Et ansvar for at det også fremadrettet er attraktivt at være gymnasielærer. Kun engagerede gymnasielærere kan levere kvalitetsundervisning.

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen nr. 3/2013

Emner: Arbejdstid; attraktive arbejdspladser; lokale aftaler; tidsregistrering
Interessent: Leder; Tillidsrepræsentant