Brevet, ministeren skulle have sendt…

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
I GL er vi dybt bekymrede for ledelsernes nedskæringer. GL's formand skal mødes med ministeren for at drøfte, hvordan vi kan få mere fokus på udvikling og elevernes læring frem for den negative besparelsesdagsorden.

​​​​​​​​​​​Kære rektorer,
Jeg er ked af at jeg har haft så travlt, at jeg ikke fik sendt det rigtige brev til jer. I har fået et par breve fra mine embedsmænd, men det har ikke været tydeligt nok, hvad det er, jeg gerne vil. Når det var vigtigt for mig med nye overenskomster i gymnasieuddannelserne, var det, fordi jeg ønsker et kvalitetsløft af uddannelserne. Gymnasielærerne leverer et imponerende stykke arbejde, men i regeringen vil vi bl.a. fortsat gerne løfte flere af de gymnasiefremmede elever. Derfor ville vi gerne have en større fleksibilitet, da vi troede, det gav grobund for et kvalitetsløft.

kaere-rektorer.jpg 

Derfor er det med stor undren og frustration, at jeg nu kan konstatere, at mange af jer bruger den nye overenskomst som et besparelsesprojekt. I bruger jo overenskomsten til lige præcis det, den ikke var beregnet til. Lønløftet til gymnasielærerne var beregnet som incitament til udvikling; ikke til at de skulle løbe hurtigere.

Jeg er glad for, at der er penge i sektoren og at gymnasierne generelt har en rigtig god økonomi. Jeg kan se, at der igen i 2012 er store overskud på skolerne; faktisk mere end en halv milliard. Men det nytter ikke, at I anvender overskuddet til at bygge for. Det vil jeres bygningstaxameter ikke kunne rumme, når elevtallet falder i de kommende år. I stedet er det afgørende, at undervisningstaxameteret anvendes til elevernes undervisning. I er sat i spidsen for offentligt finansierede uddannelsesinstitutioner, og jeres ansvar er derfor at levere den bedst mulige undervisning - I har ikke til formål at indhente overskud.​

Jeg skal derfor bede jer om at leve op til jeres store ledelsesansvar. Som ansvarlig ledelse skal I tage hånd om undervisningen – om lærerne og om eleverne. Jeres store besparelser går ikke. I kommer til at lide af 'forbyggelse'. I stedet skal I sørge for at udvikle kvaliteten i uddannelserne. I har det overordnede ansvar, men det er den enkelte lærer som hver dag står til ansvar over for eleverne. Derfor er det en basal forudsætning, at I skal have en tæt dialog med lærerne. Og I skal sørge for, at der er den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til opgaveløsningen.

Ja, sådan skulle ministeren have skrevet. Faktisk er jeg ikke i tvivl om, at hun mener det.  I GL er vi dybt bekymrede for ledelsernes nedskæringer, og vi vil i efteråret indsamle data, som vi vil drøfte med ministeren. Vi mødes den 21. juni for at drøfte, hvordan vi kan få mere fokus på udvikling og elevernes læring frem for den negative besparelsesdagsorden.

Jeg håber, de kommende sommeruger giver ledelsesrum til at tænke konstruktive tanker for det kommende skoleår.

God sommer til alle!

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen nr. 6/2013

Emner: Overenskomst
Interessent: