Er gymnasielærere på fleksjob et problem?

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
I alt er der 73 gymnasielærere, der har et fleksjob, og antallet er rimeligt stabilt. Der kommer nogle til hvert år, mens andre går på pension, enten alderspension eller invalidepension pga. bortfald af den sidste arbejdsevne.

Politiken bruger 3. februar 2012 gymnasielæreren som eksempel i interview med Villy Søvndal om brugen af fleksjob.

Man kan få det indtryk, at gymnasielærere i hobetal udnytter systemet. Det er ikke tilfældet.

I alt er der 73 gymnasielærere, der har et fleksjob, og antallet er rimeligt stabilt. Der kommer nogle til hvert år, mens andre går på pension, enten alderspension eller invalidepension pga. bortfald af den sidste arbejdsevne.

Det er GL's erfaring, at fleksjob fungerer rigtig godt for gymnasielærere med alvorlige lidelser som fx gigt, kræft og hjertesygdomme. I det omfang gymnasielærerne overhovedet kan, bruger de deres arbejdskraft. Alternativet ville være, at de opgiver arbejdsmarkedet og søger enten alders- eller invalidepension i MP Pension. Det er naturligvis billigere for de offentlige kasser, men betyder et mindre udbud af arbejdskraft.

Der er således ikke tale om at udnytte et offentligt system, men at alle yder efter evne.

Emner: Fleksjob
Interessent: