Gymnasiernes overarbejde bør konverteres til nye jobs

Debatindlæg
Pressemeddelelse
Ifølge et skøn fra Gymnasieskolernes Lærerforening svarer de danske gymnasielæreres overarbejde til mere end 500 stillinger om året. Dette foreslår GL konverteret til nye stillinger, der kan komme landets mange ledige akademikere til gode.

GL indrykkede i dag, mandag, annoncer i landsdækkende og regionale dagblade og afleverede et åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Gymnasielærernes organisation foreslår heri, at den store mængde overarbejde på handelsgymnasierne, de tekniske gymnasier, de almene gymnasier, hf-kurserne og hf på VUC forvandles til nye stillinger. Foreningen beregner, at overarbejdet svarer til mere end 500 stillinger årligt.

Gorm Leschly, formand for GL, siger:

Vi synes, at forslaget udgør ”et godt tilbud” til regeringen midt i krisen, som har ramt beskæftigelsen på arbejdspladser landet over. Mange veluddannede, kvalificerede og motiverede danskere går i dag ledige rundt og ønsker sig brændende et job. Disse mennesker burde have adgang til nyoprettede lærerstillinger, i stedet for at vi på skoler landet over opbygger så absurd store mængder overarbejde. Den korte version lyder: ”Danmark har en masse ledige akademikere, gymnasieskolerne har en masse overarbejde. Kære Regering, her har I muligheden for at skabe jobs, vækst og kvalitet”.

Klik på billedet for at åbne i større version
Annonce i dagbladene: her er der jobs til de ledige!

Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker med kampagnen at bidrage konstruktivt til løsningen af de udfordringer, krisen aktuelt påfører Danmark. Og ikke mindst midt i forhandlingerne om Finansloven for 2013 finder GL det vigtigt at henlede politikernes opmærksomhed på den store men skjulte reserve af nye jobs, der findes på ungdomsuddannelserne.

Gorm Leschly siger:

Vi skriver til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, fordi vi håber, at hun vil bane vejen for vores forslag i regeringen. Hun må om nogen være glad for at få arbejde svarende til mere end 500 stillinger årligt serveret på et sølvfad.

I annoncen, som GL har indrykket i mandagens aviser, opfordres ledige akademikere til at sende deres CV til det nærmeste gymnasium og forklare, at de gerne påtager sig et job som lærer. Muligheden er relevant for eksempelvis ledige DJØF’ere, ingeniører og magistre.

Ifølge tal fra Statens forhandlingsdatabase er der inden for det seneste år udbetalt over 1,1 mio. overtimer svarende til mere end 650 nettoårsværk til gymnasiale lærere. Hertil kommer den overtid, som ikke udbetales men afspadseres. Overarbejde kan ikke helt undgås, men hvis man ved en fælles kraftanstrengelse omdannede bare 75% af den udbetalte overtid, ville mere end 500 ledige akademikere kunne få et arbejde. Og det er faktisk et antal der ville kunne gøre et anseeligt indhug i fx dimittendledigheden, som AC i september opgjorde til ca. 2.200 ledige akademikerdimittender.

Klik på billedet for at åbne i større version
Åbent brev til beskæftigelsesminster Mette Frederiksen: lad os hjælpe de ledige ved at konvertere overarbejde til nye stillinger.

Yderligere oplysninger:
Formand for GL, Gorm Leschly, mobil 40381376, e-mail: leschly@gl.org  
Næstformand Annette Nordstrøm Hansen, mobil 26247104, e-mail: anh@gl.org
GL's sekretariat, Lotte Hornholt, mobil 21676859, e-mail: lh@gl.org

Emner:  
Interessent: