Velkommen til et spændende, men udfordrende år 2013

Debatindlæg
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Gymnasieuddannelserne er en succes, der forpligter. En forpligtelse, som GL og Rektorforeningen sammen opfordrer skolerne til at påtage sig ved fortsat at udvikle gymnasieuddannelserne til at sikre de unge, som er gymnasieegnede, den bedst mulige uddannelse. Der skal være faglighed, innovationslyst og evne til at tænke selv under studenterhuen – uanset farven på båndet.

Gymnasieuddannelserne er en succes, der forpligter. En forpligtelse, som GL og Rektorforeningen sammen opfordrer skolerne til at påtage sig ved fortsat at udvikle gymnasieuddannelserne til at sikre de unge, som er gymnasieegnede, den bedst mulige uddannelse. Der skal være faglighed, innovationslyst og evne til at tænke selv under studenterhuen – uanset farven på båndet.

Der har da også været en overvældende stor interesse for at udvikle uddannelserne på de enkelte skoler. I den kommende uge (altså efter deadline på Gymnasieskolen, men inden du læser disse linjer) har Rektorforeningen og GL indbudt til dialogmøder om skoleforsøg, og her har interessen været overvældende. 200 lærere og ledere, repræsenterende 58 skoler, har tilmeldt sig. Jeg har hørt, at ministeriet har været overrasket over, at der har været pæn interesse fra gymnasieuddannelser til forsøg med Ny Nordisk Skole. Og efter nytår kommer ministeriet så med sit udspil til 2. fase af forsøgsprogrammet, som jeg også forventer, vil blive modtaget med stor interesse på skolerne.

Stor udviklingsinteresse på gymnasierne for at sikre, at eleverne bliver så dygtige som muligt

På samme måde som GL har samarbejde med Rektorforeningen om skoleforsøg, har vi et tilsvarende samarbejde med de øvrige lederforeninger. Et oplæg fra Erhvervsskolelederne og GL forventes således at nå erhvervsgymnasierne inden længe.

Udviklingsinteressen er således stor. Det kan der ikke være nogen, der ikke kan glæde sig over! Sektoren vil gøre gode uddannelser endnu bedre og målrette dem endnu mere i forhold til de elever, som skal have en hue på efter to (hf) eller tre år (stx, hhx og htx). Og vel at mærke med forståelse for, at penge ikke er noget, man plukker på træerne. Sammen skal vi nok finde de nødvendige intelligente effektiviseringer.

Med disse ord burde jeg slutte denne 'GL mener' og ønske jer alle en god jul og et godt nytår. Men forinden vil jeg fremsætte et nytårsønske – nemlig et håb om at de forestående og svære overenskomstforhandlinger ikke kører af sporet og kommer til at spænde ben for den nødvendige udviklings- og kvalitetsdagsorden. GL vil gøre sit for, at engagementet på skolerne fortsat kan få lov at udfolde sig. Mandag den 17. december kender vi arbejdsgivernes krav. I vil løbende blive orienteret om forhandlingernes udvikling.

Kvalitet i de gymnasiale uddannelser bæres af dygtige, pædagogiske ledere og engagerede, velforberedte lærere, der leder undervisningen ved at inddrage eleverne og deres erfaringer, så elevernes evne til at tænke selv udvikles og stimuleres. Behovet for at tage kritisk stilling har aldrig været større.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Tak for godt samarbejde og især for god dialog på alle OK13-møderne!

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen nr. 15/2012

Emner:  
Interessent: