Tak for snakken!

Debatindlæg
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Virkeligheden har overgået mine forventninger. Hovedbestyrelsen har netop besøgt 50 skoler, og uanset hvem af os fra hovedbestyrelsen der har været rundt, er oplevelsen, at det har været en fantastisk god og nuanceret dialog, vi har haft.

Virkeligheden har overgået mine forventninger. Hovedbestyrelsen har netop besøgt 50 skoler, og uanset hvem af os fra hovedbestyrelsen der har været rundt, er oplevelsen, at det har været en fantastisk god og nuanceret dialog, vi har haft. Evalueringerne viser, at det heldigvis ikke kun er os, der har haft udbytte af møderne. Tilfredsheden har været overvældende. Det bliver ikke sidste gang, vi satser på så intens en dialog med GL's medlemmer.

Vi må erkende, at gymnasiesektoren er i en ekstraordinær situation. Der er et stort udefrakommende pres, både i forhold til lærernes arbejdsvilkår, øget optag af elever med forskellige forudsætninger og i forhold til sektorens økonomi.

På møderne, som har været på de 42 største skoler (målt på antal GL-medlemmer) suppleret med andre skoler med henblik på geografisk spredning, har vi præsenteret hovedbestyrelsens strategi og drøftet, hvilke scenarier der er.

Skolemøder på 50 skoler mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne

Hovedbestyrelsens strategi er, at vi skal samtænke kvalitet i uddannelserne med lærernes arbejdsvilkår. Vi skal på en gang løse de uddannelsespolitiske udfordringer, sektoren står overfor, samtidig med at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasielærer. Vi tror på, at gymnasielærerne i samarbejde med ledelserne er de bedste til at vurdere, hvordan man sikrer et højt gymnasialt uddannelsesniveau i fremtiden.

Det er også derfor, at vi sammen med Rektorforeningen har udarbejdet et debatoplæg "Oplæg til debat om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse". Formålet med oplægget er at sætte gang i en debat på skolerne om i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen. GL og Rektorforeningen har for nylig præsenteret Børne-og undervisningsminister Christine Antorini for oplægget, og hun var meget positiv. Vi håber med oplægget at få en række skoler til at iværksætte forsøg med nye måder at tilrettelægge undervisningen på.

Opbakning til hovedbestyrelsens strategi
På skolemøderne har hovedbestyrelsen fremlagt sin strategi, og i grupper har der været en livlig debat om, hvad der er muligt, hvad der er acceptabelt og endda om intelligente effektiviseringer som kan fremme både undervisningens kvalitet og lærernes arbejdsvilkår. Meget er der enighed om, og lige så meget opfattes forskelligt, men på bundlinjen har der på alle skoler været opbakning til hovedbestyrelsens strategi.

Selvfølgelig kan vi spore bekymringer. Presset er yderst stort, og det stiller store krav, bl.a. til pædagogisk ledelse, hvis vi for alvor skal udvikle de gymnasiale uddannelser. Men jeg er meget tilfreds med, at der er så bred en opbakning til vores strategi. Dialogen med jer, medlemmer, har sendt hovedbestyrelsen styrket til de kommende overenskomstforhandlinger.

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen nr. 13/2012 

Skolemøde på din skole
Har du fået lyst til at hovedbestyrelsen også skal besøge din skole, så kontakt din TR. Er I min. 15-20 lærere, der er interesserede i et møde, kommer hovedbestyrelsen gerne forbi.

Emner: OK13
Interessent: