GL mener: På vej mod OK13

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Presset på den offentlige sektor er ikke blevet mindre. Hvis vi havde troet, at regeringsskiftet ville betyde mindre pres på de offentlige OK-forhandlinger næste forår, tror jeg desværre, at vi bliver skuffede.

Resultaterne af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked triller stille og roligt ind, og når du læser dette, er alle forhandlingerne formentlig i hus. Alle er klar over, at der skal forhandles til der nås et resultat. Konflikt i den nuværende økonomiske situation har ikke været et reelt scenarie. Samtidig er det ikke just prangende resultater med historisk små lønstigninger på godt 1 % pr. år og ændringer, som mere eller mindre er omkostningsneutrale. Det er næppe nok til at sikre reallønnen.

Presset på den offentlige sektor er ikke blevet mindre. Hvis vi havde troet, at regeringsskiftet ville betyde mindre pres på de offentlige OK-forhandlinger næste forår, tror jeg desværre, at vi bliver skuffede. Vi må forvente, at de smalle private OK-resultater og den alvorlige økonomiske situation med kæmpe offentligt underskud og høj (akademiker)arbejdsløshed bliver rammesættende.

Hvad forventer vi ved OK13 på GL's område?
OK11 for stx/hf er først færdigredigeret i februar 2012, og alle væsentlige ændringer træder i kraft til august. Der er tale om ganske markante ændringer i arbejdstidsaftalen. Derfor er det naturligt at give den nye overenskomst en chance for at komme til at fungere i form af nye lokalaftaler på skolerne. I hovedbestyrelsen mener vi derfor ikke, at GL skal stille arbejdstidskrav til de kommende forhandlinger på stx/hf. Vi skal bruge resurserne på at få implementeret OK11 på en god måde – både for lærerne og for skolerne.

Samtidig blev det ved OK11 aftalt, at Undervisningsministeriet og GL sammen skal gennemføre en undersøgelse af lærernes arbejdstid. Undersøgelsen er endnu ikke iværksat, men fordelen herved er, at den så først gennemføres, når OK11 er ved at blive implementeret og dermed kan give et reelt billede i forhold til den nye arbejdstidsaftale.

Derfor er det ikke seriøst, hvis Finansministeriet, som den borgerlige finansminister lancerede umiddelbart efter OK11, vil ud i nye arbejdstidsforhandlinger ved OK13. Vi må kende resultatet af den fælles undersøgelse forinden, og OK11 skal have lov til at stå sin prøve på skolerne.

Hvad skal der ske nu?
Hovedbestyrelsen har i februar indbudt TR og TR-suppleanter fra alle gymnasieuddannelserne til optaktsmøder om OK13. Samtidig har vi opfordret til (og udsendt materiale til), at tillidsrepræsentanterne holder møde med medlemmerne om OK13 inden repræsentantskabsmødet 25. april 2012, hvor der skal tages stilling til, hvilke krav GL skal stille ved OK13-forhandlingerne. Hovedbestyrelsen deltager gerne i skolemøder.

Hovedbestyrelsens holdning er, at GL som fagforening sammen med de øvrige AC-organisationer naturligvis skal stille lønkrav og fx krav om bedre arbejdsmiljø og TR-vilkår. Grundlæggende skal vi fastholde vores fokus på, at vi vil have attraktive arbejdspladser. Det bliver også et fælles AC-perspektiv.

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen,  Blad-nr.: 04/2012

Følg med i OK13 her

Emner: OK13
Interessent: