Bonus med mange studenter

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Flere end nogensinde før fik en studenterhue på i sommer, og nu ved vi også, hvordan de har klaret sig. På stx skal vi blive bedre til at bryde den sociale arv, og vi skal på alle gymnasieuddannelserne blive bedre til at få drengene og elever med anden etnisk baggrund med.

Flere end nogensinde før fik en studenterhue på i sommer, og nu ved vi også, hvordan de har klaret sig. På stx skal vi blive bedre til at bryde den sociale arv, og vi skal på alle gymnasieuddannelserne blive bedre til at få drengene og elever med anden etnisk baggrund med.

Undervisningsministeriets undersøgelse viser desuden, at bonus A (at eleven kan gange gennemsnittet op ved ekstra A-niveau-fag) spiller en rolle i forhold til karaktergennemsnittet, og at effekten er forskellig, alt efter uddannelse. På htx er effekten en stigning på 0,2 i eksamensresultatet, mens den for hhx og stx er 0,1. Bonus A har ikke nogen effekt på hf.

Når Bonus A-effekten er så forskellig, skyldes det uddannelsernes struktur og institutionernes sammensætning af studieretninger. Offentliggørelsen fik da også straks lederforeningerne på banen. Rektorforeningens formand mente, at Bonus A først skulle udløses ved 5-6 A-fag (hvilket ville betyde, at det stort set kun ville være stx, der ville have glæde af bonussen), mens en repræsentant fra gymnasieudvalget hos erhvervsskolelederne straks replicerede, at htx har flere undervisningstimer, og så ville det være snyd for htx-eleverne. Når man ser bort fra argumentationsniveauet, som mest minder om små drenges sammenligningslege, er det vigtigt at diskutere karakterer, karakterniveauer og om vi skal have særlige præmieringssystemer.

Afskaf Bonus A
Ved indførelsen af det nuværende karaktersystem var GL imod Bonus A. Og når Undervisningsministeriet nu synliggør, at det er struktur, der er afgørende for, hvem der får bonus, er der ikke meget retfærdighed tilbage. GL vil derfor igen anbefale ministeren at få afskaffet Bonus A, så alle elever stilles lige – uanset strukturen på den valgte uddannelse og institution.

På lige fod med studenter i andre lande
Det er vigtigt at huske, hvorfor vi fik 12-skalaen. Det var, fordi danske studerende ikke skal stilles ringere, hvis de vil optages på de attraktive universiteter rundt om i verden. Det gamle 13-tal var den helt usædvanlige karakter, mens 12-tallet skal gives for ”den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.” Eller sagt på almindeligt dansk – for den rigtig gode, men ikke helt usædvanlige præstation. Det skal altså ikke være sværere at få topkarakter i Danmark, end det er i andre lande. Faktisk var det meningen, at 10% af enkeltkaraktererne skulle være 12. Det svarer nemlig til, hvad man kender fra udlandet.

Og med uddannelsesministerens ønske om, at flere studerende griber muligheden for at studere i udlandet, er det vigtigt, at de får retfærdige karakterer på niveau med studenter i andre lande. Det vil være bonus for studenterne og for det danske samfund.

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen,  Blad-nr.: 02/2012 

Emner: Karakterer; Karakterskala; Bonus A; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: