OK 13 – en afgørende forhandling i en svær tid

Debatindlæg
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
I GL arbejder vi for, at det er og skal være attraktivt at være gymnasial lærer: Arbejdet skal opleves meningsfyldt, og rammerne for udførelsen skal være i orden.

Velkommen til et nyt skoleår – både til nye og erfarne lærere!

I GL arbejder vi for, at det er og skal være attraktivt at være gymnasial lærer: Arbejdet skal opleves meningsfyldt, og rammerne for udførelsen skal være i orden.

Selv om stx/hf-overenskomsten kun har været i brug i 3 uger, er vi godt i gang med at forberede de kommende forhandlinger. Allerede før blækket var tørt, gik vi gang. Men selv med den bedst tænkelige forberedelse, tyder alt på, at de kommende forhandlinger bliver svære. Både for stx/hf og hhx/htx.

Ifølge regeringens 2020-plan er fokusområderne for moderniseringen af den offentlige sektor bl.a. øget arbejdstid, krav om mere undervisning og afskaffelse af det, de kalder uhensigtsmæssige arbejdstidsaftaler. Man vil have styrket ledelserne for at få øget fokus på effektiv ressourceanvendelse, og man vil have sammenhæng mellem løn og produktivitet.

At det skal forstås helt konkret på vores område, ses af Rigsrevisionens rapport, der kom i april i år. Her anbefalede Rigsrevisionen, at man ”i de fremtidige overenskomstforhandlinger arbejder målrettet på at tilvejebringe bedre muligheder for ledelserne, så de reelt får mulighed for at prioritere lærerressourcerne. Desuden bør ministerierne overveje, hvordan de kan støtte gymnasiernes ledelser i at udnytte de muligheder, som overenskomsterne giver.”
Både finansministeren og børne/undervisningsministeren har udtalt, at de vil følge anbefalingen.

Det er derfor min og hovedbestyrelsens vurdering, at der ikke kan herske megen tvivl om, at Finansministeriet vil rejse både vidtgående og konfliktfyldte krav ved OK13.

Derfor vil vi gerne i dialog med jer, medlemmer.
Fra den 17. september og frem kommer repræsentanter fra hovedbestyrelsen rundt på 50 skoler. Se oversigten over skolemøderne her. På disse møder håber vi at møde så mange medlemmer som muligt, så vi kan drøfte de udfordringer, GL og gymnasielærerne står over for. Hvilke gode løsninger kan vi for eksempel sammen finde, som kan gøre gymnasiesektoren stærkere, uden at det koster ekstra?

Kom og deltag i debatten på skolemøderne – vi glæder os til at møde dig!

Desværre kan vi ikke nå rundt til alle skoler, men møderne er geografisk fordelt over hele landet, så vi håber, der er et møde der kan passe ind i kalenderen.

Kom og deltag i debatten - vi glæder os til at møde dig!

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen nr. 11/2012

Emner: OK13
Interessent: