Uddannelse er investering i Danmarks fremtid

Debatindlæg
Gorm Leschly i Politiken
Vi har en uddannelsestradition i Danmark, som matcher det ugebrevet Mandag Morgen har kaldt ”The Danish Secret”. Den skal vi passe på.

I Politiken 5. januar 2011 skrev folketingskandidat Manu Sareen i artiklen: ”Pust liv i døende dansk succes” med udgangspunkt i OECD-rapporten ”Education at a Glance 2010” om, at hvis vores børn skal have en chance i den globale konkurrence, skal vores uddannelsessystem matche de internationale krav.

Vi har en uddannelsestradition i Danmark, som matcher det ugebrevet Mandag Morgen har kaldt ”The Danish Secret”. Den skal vi passe på, og vi skal sikre os, at den bølge af New Public Management, der som en tsunami oversvømmer den offentlige sektor i disse år ikke får ødelagt vores uddannelsestradition fuldstændigt.

Investering i uddannelse er investering i det danske samfunds fremtid. Når man skærer i hjemmehjælpen, kan det omgående ses, at fru Jensen kommer sjældnere i bad, men når man skærer i uddannelsessystemet er det svært at se konsekvenserne umiddelbart. Men konsekvenserne er meget store på længere sigt.

Vi har tradition for at gøre det anderledes end i andre lande, men mens regeringen ser de andre lande som foregangslande, ser man i andre lande Danmark som foregangsland.
Når man træder ind i et klasselokale på et gymnasium i Bremen, er det slående, at der ikke er en pc. Hvis man spørger eleverne, hvorfor der ikke er pc’ere, ser de undrende på en og svarer: Hvad skulle vi bruge dem til?
Spørger man læreren, får man svaret, at han ikke ved, om der er internet på skolen. It er ikke noget, man integrerer i undervisningen.

I de danske gymnasier har man heldigvis integreret it i undervisningen. Skolerne har trådløst netværk, og mange elever bruger bærbare computere i den daglige undervisning og ved eksamen. I disse år afprøver en række gymnasier forskellige eksamensformer for at finde ud af hvordan man kan anvende internettet også i eksamenssituationen. Med Gymnasiereformen i 2005 blev brug af it skrevet ind i samtlige fags læreplaner, og de it-baserede prøveformer med adgang til internet har allerede vakt stor international opmærksomhed.

Vi er således i gang med it-integrationen, som Manu Sareen opfordrer til. Jeg kan således for de gymnasiale uddannelser melde hus forbi. Men det betyder ikke, at vi ikke fortsat have som ambition, at Danmark også i de kommende år er et foregangsland.

Emner:  
Interessent: