Ubegrundet rektorklynk over 28 i klassen

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Forliget mellem regeringen og Enhedslisten om, at der i gennemsnit maksimalt må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser giver mulighed for en langt bedre kvalitet i undervisningen og er et rigtigt middel på vejen til at opnå 95%-målsætningen.

Update 22.12.2011: Ansvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 28

Forliget mellem regeringen og Enhedslisten om, at der i gennemsnit maksimalt må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser giver mulighed for en langt bedre kvalitet i undervisningen og er et rigtigt middel på vejen til at opnå 95%-målsætningen. Gymnasielærerne, som har den daglige kontakt med eleverne, ved, at den tætte kontakt mellem lærer og elever er helt afgørende for elevernes udbytte. Dette blev også bekræftet i en stor tilfredshedsundersøgelse blandt 100.000 elever, der netop viste, at den tætte lærer-elev-kontakt er afgørende for elevernes karakterer.

Derfor er det uforståeligt, at Rektorforeningens formand har været i medierne og sagt, at »Det er fuldstændig forrykt. Aftalen er langt, langt underfinansieret, så vi skal til gengæld afskaffe lektiecafeer, studievejledning og alle mulige aktiviteter, der er med til at sikre, at eleverne fuldfører gymnasiet«.

Aftalen tilfører sektoren 120 mio. kr. til at kompensere for loftet over klassekvotienten, hvilket skulle dække behovet for at oprette yderligere klasser i forhold til et uændret optag. Derfor burde rektorerne være glade! De har nu mulighed for at skabe bedre rammer for undervisningen.

Og så skal man ikke glemme, at hovedparten af skolerne har akkumuleret store overskud i de senere år. Overskud, som rektorerne ofte begrunder med, skal bruges til byggerier, men elevtallet forventes at være faldende fra 2013 og frem på grund af mindre ungdomsårgange, så byggebehovet er mindre end rektorerne angiver. (Se GL's undersøgelse af skolernes regnskab for 2010)

I stedet mener GL, at rektorerne skulle have sikret, at ressourcerne kom undervisningen til gavn bl.a. ved at sikre en lavere klassekvotient.

"Det er derfor GL's vurdering, at det ikke vil være nødvendigt at afskaffe lektiecafeer, studievejledning mv. Men behovet kan jo blive mindre, hvis eleverne får mulighed for at have en tættere kontakt med læreren i den almindelige undervisning. Det vigtigste er, at vi sikrer kvaliteten og lærer/elev-kontakten i den daglige undervisning," udtaler GL's formand Gorm Leschly.

Se også:
Klassekvotienterne sænkes til gennemsnitligt 28.

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser
Interessent: