GL til topmøde om uddannelse i New York

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
For første gang nogensinde blev der i uge 11, 2011 i New York afholdt en global konference om lærerprofessionens fremtid, hvor undervisningsministre fra hele verden og ledere fra lærerfagforeningerne mødtes.

For første gang nogensinde blev der i uge 11, 2011 i New York afholdt en global konference om lærerprofessionens fremtid, hvor undervisningsministre fra hele verden og ledere fra lærerfagforeningerne omkring "det runde bord" drøftede, hvordan man bedst fastholder og styrker høj kvalitet i undervisning og læring. Indbyder var den amerikanske undervisningsminister i samarbejde med OECD og den internationale lærerorganisation Education International. GL's formand Gorm Leschly deltog i en dansk delegation sammen med to andre lærerformænd og den danske undervisningsminister Troels Lund i topmødet.

Det var på alle måder opløftende at opleve en stor enighed mellem meget forskellige lande om, hvad der skal til for at skabe kvalitet og lærerengagement i uddannelserne, fortæller Gorm Leschly.

Der blev under de to dages intense debatter fra et flertal af lande sat mange spørgsmålstegn ved de senere års nyliberale uddannelsespolitiske tiltag som fx begrænsninger i lærerautonomien, styring og kontrol af undervisning via tests, graduering af lærerløn efter tests og elevers karakter-resultater, rekruttering af ledere uden pædagogisk kompetence mv.

Der var ifølge Gorm Leschly stor enighed om, at den professionelle lærer er nøglen til udvikling og en god skole. Nøgleparametre hertil er højtuddannede, respekterede og anerkendte lærere. GL's formand glæder sig derfor over den fine overensstemmelse, der internationalt er med GL's udannelsespolitiske arbejde og den store medlemsundersøgelse om attraktive arbejdspladser.

Især fremhæver han den finske undervisningsminister, som fortalte, at den finske succes bygger på, at man tager de 10% dygtigste kandidater og giver dem en pædagogisk overbygning. Og når man har rekrutteret de bedste, er anerkendelsen i orden, og så behøver man ikke teste eleverne. Resultaterne skal nok være i orden. Og så skal lærerne bare have en ordentlig løn. De finske lærerrepræsentanter sagde, at de var helt enige. De havde et tæt samarbejde med den finske minister.

På konferencen fortalte Gorm Leschly om GL's erfaringer fra reformen af de gymnasiale uddannelser og understregede, at hvis man ikke lytter til lærerne og inddrager dem i hele processen fra pilotforsøg over reformudformning til implementering af reformen tager lærerne ikke ejerskab. Han understregede vigtigheden af en national uddannelsesstandard med fagkonsulenter, der sikrer en ensartet faglig standard. GL's formand advarede på baggrund af dårlige danske erfaringer mod decentraliseringen med dens afledte politiske krav om kontrolsystemer og administrative monstre. Det fremmer heller ikke en uddannelsesreform at lave andre reformer samtidig som fx en strukturreform med selveje og øget vægt på markedsstyring, fortalte Gorm Leschly. Han fremhævede de alvorlige miljø- og styringsmæssige problemer, som havde skabt massive arbejdsmiljømæssige problemer og truede implementeringen af reformen. I forlængelse heraf fortalte han om betydningen af det flerårige Monstersamarbejde mellem Undervisningsministeriet, lederforeningen og GL, som havde frembragt over 100 forslag til ændringer af reformen.

På den baggrund konkluderer GL's formand, at tre faktorer er vigtige for at en skoleudvikling kan blive vellykket. Lærerne skal være veluddannede, lederne skal være pædagogisk kvalificerede, og der må være pilotforsøg og en dialogkultur, såvel centralt som på skoleniveau, som kan sikre, at lærerne tager ejerskab for reform og udviklingsprocesser.

Den amerikanske undervisningsminister Arne Duncan kvitterede for de mange erfaringer og ideer fra de forskellige lande ved at varsle ændringer i amerikansk uddannelsespolitik. Hans hovedkonklusion efter konferencen var, at samarbejde og dialog er et must, hvis reformer skal lykkes. Denne internationale dialogform mellem lærerorganisationer og regeringer er kommet for at blive, understregede Arne Duncan ved topmødets afslutning. Præsidenten for den store amerikanske lærerorganisation AFT, Randi Weingarten, som under alle debatterne sad ved siden af Arne Duncan, var begejstret: "I har ændret 'musikken' i amerikansk uddannelsespolitik på 24 timer. Det skal der arbejdes videre på i den kommende tid. Tak skal I have."

Læs mere om konferencen

Emner: Internationalt
Interessent: