Ro i klassen

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Klassekvotienten er steget igen i år, og når der sidder 33 elever i klassen, er det svært for læreren at nå alle elever, og forskningsundersøgelser viser, at især gymnasiefremmede elever har det sværere, når den tætte lærer/elev-kontakt har dårlige vilkår.

Det er enhver lærers drøm at træde ind i et klasselokale, hvor roen breder sig, når læreren viser sig i døren, og alle er klar uanset hvilken undervisningsform der skal bruges. Men sådan er det desværre ikke altid.

For mange elever i klassen

Flere og flere elever får en gymnasial uddannelse, og da taxameteret i stort omfang følger den enkelte elev, burde den ansvarlige skoleledelse sørge for, at de ressourcer der følger eleverne også bruges til at sikre gode forhold for undervisningen. Men desværre vælger mange skoleledelser at sætte alt for mange elever i samme klasse for at skabe overskud på bundlinjen.

Klassekvotienten er steget igen i år, og når der sidder 33 elever i klassen, er det svært for læreren at nå alle elever, og forskningsundersøgelser viser, at især gymnasiefremmede elever har det sværere, når den tætte lærer/elev-kontakt har dårlige vilkår. Og så bliver det nærliggende at gribe til andre muligheder for at få tiden til at gå – om det er Facebook eller sidekammeraten der vinder, er ikke afgørende.

Sæt klassekvotienten ned og bak op om lærerne

Derfor er løsningen at sætte klassekvotienten ned. Det giver mulighed for en god lærer-/elevkontakt og dermed et godt studiemiljø.

Og samtidig er der behov for, at skoleledelsen bakker op om lærerne i lærerautoriteten og udviser konsekvens i forhold til eleverne.

Så når rektorformanden i medierne 2. november 2011 siger, at læreren skal opdrage eleverne, skal han altså først feje for ledelsernes døre, så rammerne for undervisningen er i orden.

Lærerne skal nok indtage klasserumsledelsen, og hvis der er nogle lærere, som har behov for kompetenceudvikling i klasserumsledelse, og det er der da sikkert, så er det en god ide at tilbyde efteruddannelse til lærerne, siger Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Baggrund

I Berlingske Tidende, på dr.dk mv. udtaler rektorformanden 2. november 2011, at gymnasielærere skal opdrage mere. Udtalelsen kommer på baggrund af undersøgelse af gymnasieelevernes trivsel, hvor 6 ud af 10 elever er enige i, at der er arbejdsro i undervisningen.

Læs undersøgelsen: Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Gymnasiale uddannelser (i undersøgelsen kan man også se resultaterne fordelt på skoleformer)

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: