Om igen Troels Lund Poulsen

Debatindlæg
Sendt til Politiken d. 26. maj 2011
I et indlæg i Politiken 26.maj forsøger Troels Lund Poulsen at videreføre en yndet tradition blandt de seneste års undervisningsministre, der går ud på at mistænkeliggøre gymnasielærernes undervisnings- og arbejdsindsats i det hele taget.

I et indlæg i Politiken 26.maj forsøger Troels Lund Poulsen at videreføre en yndet tradition blandt de seneste års undervisningsministre, der går ud på at mistænkeliggøre gymnasielærernes undervisnings- og arbejdsindsats i det hele taget.
 
Det er sørgeligt, at endnu en undervisningsminister – på trods af sit Ministeriums egne tal – søger at mytologisere frem for at anerkende gymnasielærernes store og stadigt stigende undervisningsindsats. Troels Lund Poulsens indlæg viser også, at Ministeren åbenlyst hverken aner meget om, hvordan der arbejdes på et gymnasium, eller hvad der er foregået ved forårets overenskomstforhandlinger.

Jeg kan derfor kun opfordre ham til at forlade sit kampagnekontor og komme ud i virkeligheden. Så vil han opdage at gymnasiet har undergået en revolution, at der undervises i alle kroge af skolerne, at der ofte er mere end 30 elever i klasserne, at antallet af elever pr. lærer er steget 20% siden reformen, og at mange lærere underviser op til 200 elever hver uge. Derfor vil jeg også opfordre ministeren til at læse sin forgænger Tina Nedergaards svar til Finansudvalget 25. juni 2010 på et spørgsmål om udviklingen i de samlede offentlige udgifter til ungdomsuddannelserne 2001-2010. Heri vil han kunne konstatere, at en gymnasieelev er blevet godt 10% billigere siden 2001. Der er altså sket en markant effektivisering, der formodentlig placerer gymnasierne i førerfeltet på dette område.

Emner:  
Interessent: