Klassekvotienterne sænkes til gennemsnitligt 28

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Efter at klassekvotienterne i de gymnasiale uddannelser er steget kontinuerligt år efter år har regeringen og Enhedslisten sat en effektiv stopper for den tendens med en aftale om, at der fremover i gennemsnit kun må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser.

Update 22.12.2011: Ansvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 28

Efter at klassekvotienterne i de gymnasiale uddannelser er steget kontinuerligt år efter år har regeringen og Enhedslisten sat en effektiv stopper for den tendens med en aftale om, at der fremover i gennemsnit kun må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser.

En af de helt store dage
GL’s formand Gorm Leschly er rigtig glad. Vi er tilbage på det magiske tal 28 i klassen, som GL sammen med lærere og elever har kæmpet for i mange år, udtaler Gorm Leschly. Det er virkelig en af de helt store dage for mig og for elever og lærere i de gymnasiale uddannelser. Hurra si’r jeg bare. Siden afskaffelse af det loft på 28, som før 1999 lå i GL’s daværende overenskomst er det jo kun gået den gale vej.
Nu er vi ”tilbage” i og med at Regeringspartierne og enhedslisten har indfriet deres løfte før valget om at gribe ind over for de senere års stadig stigende klassekvotienter i de gymnasiale uddannelser. Klassekvotienten vil falde til 28 elever i snit pr. stamklasse over tid og klassekvotienterne i de gymnasiale uddannelser er jo især steget kraftigt fra 2007 til 2011, nemlig til 29,3 i stx, 30,1 i hhx og 29,6 i hf mens den i htx netop ligger på 28,0. Lige nu er der 31 eller flere elever i en tredjedel af alle klasser.

Opgør med kassetænkningen
Med beslutningen om, at der kun må være 28 elever i stamklasserne i gennemsnit på de gymnasiale uddannelse ved uddannelsesstart, gør regeringen, ministeren og Enhedslisten endeligt op med den kassetænkning (Jo flere elever i klasserne desto mindre enhedsomkostning pr. elev), som desværre har foregået på mange gymnasier til skade for eleverne, undervisningen, lærerne og samfundet, fastslår Gorm Leschly.

Kvalitet, udvikling og faglighed igen i højsæde
Med indførelsen af en gennemsnitlig klassestørrelse på 28 elever i de nye stamklasser ved uddannelsesstart august 2012 er vi på vej i den rigtige retning, hvor kvalitet, udvikling og faglighed atter kan komme i højsæde frem for stigende klassekvotienter med de negative konsekvenser det har for fagligheden for den enkelte elev, lærer-elevtiden og fastholdelsen, fortsætter Gorm Leschly.

Bedre mulighed for at mindske frafaldet
De høje klassekvotienter er nemlig en barriere ift. at få alle elever med og er dermed med til at fastholde uligheden i uddannelsessystemet. Undersøgelser har også påvist den negative sammenhæng der er mellem store klasser og frafaldet. En mindskelse af klassekvotienterne vil give bedre mulighed for at mindske frafaldet til gavn for den enkelte elev og samfundet.

Regeringen og Enhedslisten har afsat 120 millioner kroner til at kompensere skolerne for de ekstraudgifter, som følger af en mindskelse af klassekvotienten.

I GL glæder vi os over at uddannelse er et fokuspunkt for den nye regering, og at regeringen, ministeren og Enhedslisten med et loft over klassekvotienten viser mod og handling, slutter Gorm Leschly.

Se også:
Ubegrundet rektorklynk over 28 i klassen

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: