GL's debatindlæg 2011

 
 
 

 

 

Ansvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 28https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Ansvarlig_opfoelgning_klasseloft.aspxAnsvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 2821-12-2011 23:00:00Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2012 indgået en aftale, som tilfører flere midler end først afsat til gymnasieuddannelserne til at dække omkostningerne ved klasseloftet.
Hvad vil rektorerne med skriftligheden?https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_rektorerne_og_skriftligheden.aspxHvad vil rektorerne med skriftligheden?21-11-2011 23:00:00Får vi dygtigere studenter af Lectio-ledelse?
Ubegrundet rektorklynk over 28 i klassenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Ubegrundetrektorklynk.aspxUbegrundet rektorklynk over 28 i klassen17-11-2011 23:00:00Forliget mellem regeringen og Enhedslisten om, at der i gennemsnit maksimalt må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser giver mulighed for en langt bedre kvalitet i undervisningen og er et rigtigt middel på vejen til at opnå 95%-målsætningen.
Klassekvotienterne sænkes til gennemsnitligt 28https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Klassekvotienterne_saenkes.aspxKlassekvotienterne sænkes til gennemsnitligt 2816-11-2011 23:00:00Efter at klassekvotienterne i de gymnasiale uddannelser er steget kontinuerligt år efter år har regeringen og Enhedslisten sat en effektiv stopper for den tendens med en aftale om, at der fremover i gennemsnit kun må være 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser.
Nej til svenske tilstandehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_nej_til_svenske_tilstande.aspxNej til svenske tilstande07-11-2011 23:00:00Lønsystemets fremtid er på dagsordenen i forbindelse med det såkaldte serviceeftersyn, der blev aftalt ved OK 11. Ved de seneste forhandlinger har arbejdsgiver brugt meget krudt på at overtale AC og de andre danske organisationer til at afprøve dele af den svenske individuelle model.
Finanslov 2012-udspil indfrier ikke løfternehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Finanslov2012.aspxFinanslov 2012-udspil indfrier ikke løfterne03-11-2011 23:00:00Hvis man havde forventet store ændringer i den nye regerings finanslovsforslag på det gymnasiale uddannelsesområde, er man blevet skuffet.
Ro i klassenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Ro_i_klassen.aspxRo i klassen01-11-2011 23:00:00Klassekvotienten er steget igen i år, og når der sidder 33 elever i klassen, er det svært for læreren at nå alle elever, og forskningsundersøgelser viser, at især gymnasiefremmede elever har det sværere, når den tætte lærer/elev-kontakt har dårlige vilkår.
Nyansatte skal have pædagogikum!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_nyansatte_skal_have_paedagogikum.aspxNyansatte skal have pædagogikum!24-10-2011 22:00:00Det er kombinationen af høj faglighed og pædagogisk og didaktisk indsigt, der ruster gymnasielæreren til at skabe de dygtige studenter og hf’ere.
Gymnasiet er godt - men kan blive bedre!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_elevtilfredshed_2011.aspxGymnasiet er godt - men kan blive bedre!10-10-2011 22:00:00Eleverne vil anbefale gymnasieuddannelserne til andre, og det er formentlig den bedste evaluering, man kan få.
Velkommen til den nye undervisningsministerhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerVelkommenUndervisningsminister.aspxVelkommen til den nye undervisningsminister27-09-2011 22:00:00GL ønsker til lykke med valget og glæder sig til samarbejdet!
Klassestørrelser 2011 - max 28 i klassenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/klassestr/Sider/Klassestoerrelser2011.aspxKlassestørrelser 2011 - max 28 i klassen27-09-2011 22:00:00Over 72 pct. af de nye elever på de gymnasiale uddannelser er mere end 28 i klasserne. Dette er en stigning på 4 pct. point i forhold til sidste års rekordtal.
Den vigtigste minister er undervisningsministeren!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_undervisningsministeren_FV11.aspxDen vigtigste minister er undervisningsministeren!08-09-2011 22:00:00Olien og gassen i Nordsøen varer ikke evigt - derfor er Danmarks eneste reelle råstof det, vi har mellem ørerne - og det udvikles i uddannelsessektoren. I uddannelsen af befolkningen ligger Danmarks bedste investeringsmulighed.
Store klasser giver faldende læringsudbyttehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmener_store klasser.aspxStore klasser giver faldende læringsudbytte29-08-2011 22:00:00Lærer-/elevrationen steg 20% fra 2003 til 2010. Sammenholdt med at 89% af lærerne, jf. Cowi-undersøgelsen, påpeger, at det har negative konsekvenser for elevkontakten, er det dybt problematisk.
Til kamp for faglighedenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Faglighed_UVM.aspxTil kamp for fagligheden15-08-2011 22:00:00Undervisningsministeriet reducerede sidste år endnu en gang antallet af fagkonsulenter, der skal bistå ministeriet med viden om de enkelte fag samt fungere som bindeled mellem ministeriet og skolerne. Det forringer fokus på kvalitet, fag og faglighed til skade for de gymnasiale uddannelser.
Velkommen til et nyt skoleårhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerVelkommentil2011_2012.aspxVelkommen til et nyt skoleår15-08-2011 22:00:00Tak, fordi I har grebet chancen for at blive gymnasielærere. Det aftvinger respekt at turde tage teten over for 30 teenagere ad gangen og gøre dem til dygtige studenter! God fornøjelse og god arbejdslyst. I GL glæder vi os til samarbejdet med jer!
Stigende klassestørrelser = faldende læringsudbyttehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Klassekvotienter.aspxStigende klassestørrelser = faldende læringsudbytte10-08-2011 22:00:00Undervisningsministeriets undersøgelse af klassekvotienter i de gymnasiale uddannelser konkluderer, at det har en signifikant negativ betydning for nogle elever, når man stuver mange gymnasieelever sammen i samme klasseværelse. Nemlig for de elever, hvis forældre ikke har en videregående uddannelse.
Velkommen til virkeligheden, Troels Lund Poulsen!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerVelkommentilVirkelighedenTroels.aspxVelkommen til virkeligheden, Troels Lund Poulsen!13-06-2011 22:00:00I et indlæg i Politiken 26. maj forsøger Troels Lund Poulsen at videreføre en yndet tradition blandt de seneste års undervisningsministre, der går ud på at mistænkeliggøre gymnasielærernes undervisnings- og arbejdsindsats i det hele taget.
Skoleranking er meningsløshttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Skoleranking.aspxSkoleranking er meningsløs06-06-2011 22:00:00- undervisningsministerens argumenter holder ikke
Pas på klassekvotienterne!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerPaspaaKlassekvotienterne.aspxPas på klassekvotienterne!31-05-2011 22:00:00Fravær og frafald påvirkes af stadig højere klassekvotienter.
Om igen Troels Lund Poulsenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/OmigenTroelsLundPoulsen.aspxOm igen Troels Lund Poulsen25-05-2011 22:00:00I et indlæg i Politiken 26.maj forsøger Troels Lund Poulsen at videreføre en yndet tradition blandt de seneste års undervisningsministre, der går ud på at mistænkeliggøre gymnasielærernes undervisnings- og arbejdsindsats i det hele taget.
Visionsløs og ensidig tilbagetrækningsaftale afskaffer reelt efterlønnenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Tilbagetraekning.aspxVisionsløs og ensidig tilbagetrækningsaftale afskaffer reelt efterlønnen16-05-2011 22:00:00AC meldte i weekenden positivt ud om regeringens tilbagetrækningsaftale med DF og de radikale. Denne holdning deles ikke af GL.
Velkommen til Rigsrevisionenhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerVelkommenRigsrevisionen.aspxVelkommen til Rigsrevisionen15-05-2011 22:00:00Antallet af elever pr. lærer er steget 20% siden 2003, samtidig med at elevforudsætningerne er blevet mere og mere forskellige, så den reelle effektivisering er endnu større.
Ledelse i mørke eller differentieret opgavevaretagelse?https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerDifferentieretOpgavevaretagelse.aspxLedelse i mørke eller differentieret opgavevaretagelse?03-05-2011 22:00:00Hvis svaret er differentieret forberedelsestid — hvad er så spørgsmålet?
Gymnasielærernes arbejdstid: Myter og sandhedhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/ArbejdstidMyterSandhed.aspxGymnasielærernes arbejdstid: Myter og sandhed02-05-2011 22:00:00Sandheden er, at gymnasielærere som alle andre på det danske arbejdsmarked arbejder 1924 timer om året. Siden 2003 er antallet af elever pr. lærer steget med 20 %.
Danske gymnasielæreres arbejdstidhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/DanskeGymnasielaereresArbejdstid.aspxDanske gymnasielæreres arbejdstid25-04-2011 22:00:00Så meget underviser gymnasielærerne.
Fastholdelse kræver også professionel vejledninghttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Fastholdelse_professionelvejledning.aspxFastholdelse kræver også professionel vejledning11-04-2011 22:00:00De gymnasiale uddannelser er ikke længere forpligtede til at skulle tilbyde eleverne vejledning. I stedet skal skolerne udforme strategier for, hvordan de vil styrke indsatsen for at fastholde eleverne i uddannelse.
Altinget.dk: Gymnasierne drukner i deres egen succeshttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Gymnasiesucces.aspxAltinget.dk: Gymnasierne drukner i deres egen succes05-04-2011 22:00:00De gymnasiefremmede er ikke nødvendigvis en problematisk gruppe, men de er i den situation, at de ikke har den samme støtte derhjemmefra, forklarer Gorm Leschly. De er ikke vant til det sprog, der bliver anvendt, de kan ikke få den samme hjælp til lektiearbejde, og de har behov for, at læreren er ekstra opmærksom på dem.
Sprog – en vigtig del af gymnasiale uddannelserhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerSprogVigtigGymnasiet.aspxSprog – en vigtig del af gymnasiale uddannelser28-03-2011 22:00:00Reformmagerne havde ikke forudset, at de mange bindingskrav og nye regler for udbud og oprettelse af studieretninger og valghold medførte et så voldsomt fald i sprogaktiviteten på skolerne, som vi har set. Problemet var, at mange steder blev udbudte hold ikke oprettet.
GL til topmøde om uddannelse i New Yorkhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/TopmoedeUddannelseNewYork.aspxGL til topmøde om uddannelse i New York27-03-2011 22:00:00For første gang nogensinde blev der i uge 11, 2011 i New York afholdt en global konference om lærerprofessionens fremtid, hvor undervisningsministre fra hele verden og ledere fra lærerfagforeningerne mødtes.
Stop brugerbetaling på uddannelsehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerStopbrugerbetalingpaauddannelse.aspxStop brugerbetaling på uddannelse14-03-2011 23:00:00Laboranten, der har behov for at styrke sit engelske sprog på hf-enkeltfag, skal ikke mødes med en faktura på mellem 7.000 og 10.000 kr.
Et stort tillykke til aftalesystemet — og parternehttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerTillykketilAftalesystemetogParterne.aspxEt stort tillykke til aftalesystemet — og parterne28-02-2011 23:00:00OK 11 vil blive husket som forhandlingerne uden penge. I GL vil vi nok huske dem for finansministerens ideologiske krav. Et særligt fokus var rettet mod gymnasielærerne.
Alle elevers talenter skal foldes udhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerAlleeleverstalenterskalfoldesud.aspxAlle elevers talenter skal foldes ud16-02-2011 23:00:00Som udgangspunkt er det vigtigt at understrege, at gymnasiet er et tilbud til dem, der ønsker uddannelsen og har de nødvendige faglige forudsætninger.
Gymnasiereform: Skoleforankret udvikling er nødvendighttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/Gymnasiereform_Skoleforankretudvikling.aspxGymnasiereform: Skoleforankret udvikling er nødvendig05-02-2011 23:00:00Hvis Danmarks konkurrenceevne skal være i verdensklasse, skal vores uddannelsessystem også være det. Det gælder ikke mindst de gymnasiale uddannelser.
Anerkend de flotte resultater, minister!https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLmenerAnerkendResultater.aspxAnerkend de flotte resultater, minister!02-02-2011 23:00:00Lektiecafeer, studieretningsprojekter, idrætsdage, studievejledning, tutorordninger… Som Gymnasieskolens undersøgelse viser, er det for GL’s medlemmer en helt naturlig del af jobbet at bruge tid på alternative undervisningsformer som supplement til den traditionelle klasseundervisning.
GL og danske gymnasiale lærere på forkant ved OK 11https://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/GLogdanskegymnasialelaerereOK11.aspxGL og danske gymnasiale lærere på forkant ved OK 1119-01-2011 23:00:00OK 11-forhandlingerne er skudt i gang med mange og særdeles udfordrende arbejdsgiverkrav.
Uddannelse er investering i Danmarks fremtidhttps://www.gl.org/nyt/debat/2011/Sider/UddannelseInvesteringiDanmarksfremtid.aspxUddannelse er investering i Danmarks fremtid07-01-2011 23:00:00Vi har en uddannelsestradition i Danmark, som matcher det ugebrevet Mandag Morgen har kaldt ”The Danish Secret”. Den skal vi passe på.

Emner:  
Interessent: