Altinget.dk: Gymnasierne drukner i deres egen succes

Debatindlæg
Gorm Leschly på Altinget.dk
De gymnasiefremmede er ikke nødvendigvis en problematisk gruppe, men de er i den situation, at de ikke har den samme støtte derhjemmefra, forklarer Gorm Leschly. De er ikke vant til det sprog, der bliver anvendt, de kan ikke få den samme hjælp til lektiearbejde, og de har behov for, at læreren er ekstra opmærksom på dem.

Uddrag fra artikel på Altinget.dk d. 6. april 2011 af Signe Haastrup Alvang

Aldrig har så mange søgt ind på gymnasierne, men det giver også nogle helt nye udfordringer, påpeger Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Landets gymnasier har aldrig været mere populære. Ifølge tal fra Danske Regioner er antallet af ansøgere til landets almene gymnasieuddannelser steget med 14 procent siden 2009. Det er en stor stigning, som ikke udelukkende kan forklares ud fra de større ungdomsårgange. Men den markante søgning stiller gymnasierne over for nogle helt nye udfordringer, mener Gorm Leschly, formand for GL.

"Der er blevet større forskel på dem, der søger, elevgrundlaget er meget mere differentieret end tidligere. Det betyder, at der er kommet flere af de gymnasiefremmede, altså elever, hvis forældre ikke har gået i gymnasiet, og det skal der tages højde for i undervisningen," siger han.

De gymnasiefremmede er ikke nødvendigvis en problematisk gruppe, men de er i den situation, at de ikke har den samme støtte derhjemmefra, forklarer Gorm Leschly. De er ikke vant til det sprog, der bliver anvendt, de kan ikke få den samme hjælp til lektiearbejde, og de har behov for, at læreren er ekstra opmærksom på dem.

Fokus på forskellighed
Det er nødvendigt, at gymnasierne fokuserer på den differentierede elevgruppe, for ellers er der stor chance for at flere af eleverne vil droppe ud, påpeger Gorm Leschly.

"Der skal være nogle tilbud på skolen til de elever, der har problemer med at læse eller skrive, så de ikke bare bliver sendt hjem for at lave lektier, og selv skal finde ud af det, for det vil ikke forbedre deres situation. De vil tværtimod miste motivationen og få lyst til at droppe ud," siger han.

Samtidig skal gymnasielærernes kompetencer øges igennem efteruddannelse, så de bliver mere kvalificerede til at tackle den mere komplekse undervisningssituation med en differentieret elevgruppe, understreger Gorm Leschly.

Emner: Gennemførelse; Frafald; Efteruddannelse
Interessent: