Velkommen til den nye undervisningsminister

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
GL ønsker til lykke med valget og glæder sig til samarbejdet!

3. oktober 2011:
Christine Antorini er d.d. blevet udpeget som undervisningsminister.

Christine Antorini har hidtil været medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg og været Socialdemokraternes uddannelsesordfører. Christine har et stort og indgående kendskab til de gymnasiale uddannelser, bl.a. fordi hun har været med siden gymnasiereformen blev implementeret.

GL ønsker til lykke med valget og glæder sig til samarbejdet!

Følgende blev bragt i Gymnasieskolen nr. 15, 2011:

Tillykke med valget. Jeg glæder mig til samarbejdet med dig. Det kan gøres meget bedre på en lang række områder. Generelt er det mit håb, at du vil dagsordensætte en uddannelsespolitik med mindre kontrol og mere tillid og respekt for, at det er lærerne som i det daglige leder arbejdet i klasserummet og lederne som leder skolen.

Jeg ser frem til at drøfte med dig, hvordan faglighed, studieforberedelse og almendannelse kan styrkes yderligere i de gymnasiale uddannelser. GL har foreslået et skoleforankret udviklingsprogram. Der er behov for at udvikle fagene og det faglige samspil mellem fagene yderligere. Debatten om Almen studieforberedelse(AT) har f.eks taget alt for meget energi og skygget for studieretningsgymnasiets oprindelige ide. Den tidligere Minister tog godt imod forslaget. Jeg håber du vil være med, så skolerne hurtigst muligt kan komme i gang med at afprøve deres spændende idéer til udvikling af studieretningsgymnasiet.

I de seneste 10 år er markedsstyringen af uddannelserne blevet stadig stærkere, og en politisk styring er gradvis lagt på hylden. Det er forhåbentlig slut nu. Jeg vil opfordre dig til hurtigt at gennemføre jeres forslag om et loft over klasse/hold-størrelsen i de gymnasiale uddannelser. De nuværende kæmpeklasser giver social slagside og et faldende læringsudbytte. Et loft over klasse/hold-størrelser vil være et godt signal til skolerne om en ny tid og en ny stil.

Og brugerbetalingen er indført på tværs af danske uddannelsestraditioner. Den skævvrider adgangen til det danske uddannelsessystem. Det skal vel ikke være pengepungens størrelse som afgør, om man får adgang til uddannelse eller ej. Vi skal have gjort op med den gamle regerings tro på, at øget brugerbetaling vil få folk til at vælge den rette uddannelse i første hug og få dem hurtigere igennem uddannelserne. Derfor må brugerbetalingen på VUC rulles tilbage.

Jeg ved du er enig i at det nuværende taxametersystem ikke er godt nok. Det må reformeres, så urimeligheder afskaffes. GL foreslår bl.a. at færdiggørelsestaxametret lægges over i undervisningstaxametret, og at der indføres et læse- skrivetaxameter, som kan tilgodese de skoler der har en høj andel af elever med en såkaldt gymnasiefremmed baggrund.

Hvis vi skal nå målet om at 95 % skal tage en ungdomsuddannelse skal vi bl.a. sikre et gymnasialt tilbud i det geografiske nærområde. Derfor er det nødvendigt med en vis politisk styring af elevfordelingen og kapacitetsudvidelserne i et regionalt fordelingsudvalg. Den nuværende rene markedsstyring og uregulerede konkurrence mellem de selvejende gymnasier vil på sigt begrænse den geografiske spredning af uddannelserne.

Fagligheden skal styrkes. Vi skal væk fra en forsimplet bundliniestyring og i stedet have fokus på kvalitet, elevinddragelse og økonomi – også i Ministeriet. Skiftende undervisningsministre har nærmest frasagt sig deres rolle som kvalitetens vogter for i stedet at blive vogter af bundlinien. Jeg vil opfordre dig til at styrke fagkonsulentkredsen og ”indholdsfolket” i undervisningsministeriet. Fagkonsulenten har traditionelt stået og bør altid stå som fagets ypperste repræsentant. Det er svært – ja nærmest umuligt - at få faglig respekt, hvis man ikke har det fag man skal repræsentere.

Gorm Leschly, GL's formand
Gymnasieskolen,  Blad-nr.: 15/2011

Emner:  
Interessent: