Et stort tillykke til aftalesystemet — og parterne

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
OK 11 vil blive husket som forhandlingerne uden penge. I GL vil vi nok huske dem for finansministerens ideologiske krav. Et særligt fokus var rettet mod gymnasielærerne.

OK 11 vil blive husket som forhandlingerne uden penge. I GL vil vi nok huske dem for finansministerens ideologiske krav. Et særligt fokus var rettet mod gymnasielærerne. Det var blandt andet krav om mere arbejde, individualiseret løn, afskaffelse af centrale akkorder og tillæg og fjernelse af 60-års-regler. GL havde forberedt sig godt og havde krav, der kunne matche arbejdsgivernes. På GL's egen overenskomst var der forud for forhandlingerne et positivt dialogforløb om projekt Attraktive Arbejdspladser. Flere grundsten til den nye aftale blev lagt her.

På erhvervsgymnasieområdet fik ingen af parterne noget igennem, hvorimod der på GL's overenskomst blev givet og taget. GL måtte på stx-området give indrømmelser på nogle af de centrale akkorder og veksle en til tillæg. Men det lykkedes samtidig at få forbedringer i forhold til lærernes arbejdsvilkår gennem nye planlægningsbestemmelser. Det helt afgørende for GL var, at aftalevilkårene for forberedelsestiden blev bevaret. Samlet set blev OK 11 derfor tilfredsstillende.

Det var helt centralt at bevare aftaleretten, fordi den er TR's mulighed for at få balance i forhold til ledelsen. For GL er det et vigtigt fundament for det fælles ansvar, som lærere og ledelse har for en skole i udvikling.

OK 11 illustrerede betydningen af at være en del af et stærkt forhandlingsfællesskab i AC. Viljen til at finde løsninger og til at forsvare aftaleretten var det grundlag, der sikrede gennembruddet i forhandlingerne og en løsning, begge parter fandt acceptabel. Derfor et stort tillykke til aftalesystemet og til parternes fælles vilje.

Med den optakt, der var til OK 11, og dialogen under forhandlingerne er det også en overenskomst, der forpligter begge parter. Lokalt vil der være krav om prioritering og udvikling. TR'ene må være forberedt på dialog med ledelsen herom. De nye planlægningsbestemmelser er et godt grundlag for dette. TR's rolle som overordnet dialogpart er styrket. Samtidig er ledelsen blevet forpligtiget i forhold til den enkelte lærer og får et direkte ansvar for den enkelte lærers arbejdsvilkår og -byrde.

Forhåbentlig kan den nye aftale bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø, mere attraktive arbejdspladser og ikke mindst en god undervisning for eleverne.

Emner: OK11
Interessent: