Stop brugerbetaling på uddannelse

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Laboranten, der har behov for at styrke sit engelske sprog på hf-enkeltfag, skal ikke mødes med en faktura på mellem 7.000 og 10.000 kr.

Elever skal selv betale for deres uddannelse. Udsagnet popper op med jævne mellemrum i den uddannelsespolitiske debat. Senest har det sat sig konkrete aftryk på VUC, hvor efterlønnere og pensionister, laboranter, pædagoger, handelsøkonomer og andre skal til lommerne og hoste op med 10.000-12.000 kr. for at tage et fag. Det undergraver grundlaget for den politiske ambition om at fremme livslang læring.

Man kan ikke med sund fornuft hævde, at vi styrker befolkningens uddannelsesniveau ved at kræve, at de, vi gerne vil have til at dygtiggøre sig, skal punge ud af egen lomme til en uhørt høj deltagerbetaling. Det hænger ikke sammen. Og rimer ikke med politikernes skåltaler, der besynger den danske tradition for uddannelse med eftertryk på, at det er viden og knowhow, vi skal leve af fremover.

Skal vi som samfund stå stærkt i den internationale konkurrence, må vi satse på at løfte vores uddannelsesniveau. Personer, som vælger at dygtiggøre sig, skal have de rette betingelser for at gøre det. Laboranten, der har behov for at styrke sit engelske sprog på hf-enkeltfag, skal ikke mødes med en faktura på mellem 7.000 og 10.000 kr.

Vi skal have sat en effektiv stopper for den ideologi, der sætter lid til, at øget brugerbetaling vil få folk til at vælge den rette uddannelse i første hug og få dem ekspederet hurtigere igennem uddannelserne. Så enkelt er det ikke. Øget brugerbetaling er tværtimod slangen i ethvert uddannelsespolitisk paradis. Ikke alene hæmmer brugerbetalingen lysten til at kaste sig over fornyet og nødvendig kompetenceudvikling, den er også en direkte trussel mod princippet om lige adgang til uddannelse.

Får brugerbetalingen yderligere vind i sejlene, risikerer vi en gevaldig skævvridning i adgangen til det danske uddannelsessystem. Så er vi for alvor ude på den glidebane, der hylder princippet om, at pengepungens størrelse afgør, om man får adgang til en uddannelse eller ej. Det rykker ikke vores samfund fremad. Tværtimod.

Emner: VUC; Brugerbetaling; Livslang læring
Interessent: