Anerkend de flotte resultater, minister!

Debatindlæg
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Lektiecafeer, studieretningsprojekter, idrætsdage, studievejledning, tutorordninger… Som Gymnasieskolens undersøgelse viser, er det for GL’s medlemmer en helt naturlig del af jobbet at bruge tid på alternative undervisningsformer som supplement til den traditionelle klasseundervisning.

Lektiecafeer, studieretningsprojekter, idrætsdage, studievejledning, tutorordninger…

Som Gymnasieskolens undersøgelse viser, er det for GL’s medlemmer en helt naturlig del af jobbet at bruge tid på alternative undervisningsformer som supplement til den traditionelle klasseundervisning.

Det er kommet som et must med gymnasiets store rekrutteringssucces i de senere årtier og den dermed meget differentierede elevgruppe. Også i takt med gymnasiereformen og samfundets krav om øget effektivitet med valg af uddannelse, minimering af frafald, mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse, og så videre. Men afgørende er det ikke mindst, at der er tale om et stort elevønske.

Det giver ikke overenskomstmæssige problemer, som undervisningsminister Tina Nedergaard og rektorformand Jens Boe Nielsen påstår. Der er både rum for ledelse, fleksibilitet og fornuftige lokalaftaler i GL’s overenskomst. Den blev tilpasset gymnasie­reformen ved forhandlingerne i 2005 med et udvidet undervisningsbegreb, en ny skriftlighed, ændret eksamen med videre. Men Undervisningsministeriet glemmer en del af de alternative former for undervisning, når man ”tæller op”. Problemet er altså ministeriets manglende vilje til anerkendelse af lærernes store arbejde, selvom der er klar evidens for effekten af det i for eksempel OECD’s Education at a Glance.

Jeg har svært ved at se relevansen af, hvad en misvisende optælling af ”elevrelateret lærerarbejde” skal gøre godt for, når det er dokumenteret og beregnet af OECD, at gymnasiet i forhold til alle andre OECD-lande leverer den største samfundsnytte (afkast) i forhold til omkostningerne ved uddannelsen.

Tina Nedergaard og Jens Boe Nielsen ønsker åbenlyst at erstatte aftaleret i GL’s overenskomst med ledelse og spare på lærernes forberedelsestid. Det siger GL klart nej til.

De burde i stedet glæde sig over og anerkende de flotte resultater, som gymnasiale lærere leverer. Lad os dog sammen forene kræfterne om at gøre de gymnasiale uddannelser endnu bedre – og så ellers overlade det til GL og finansministeren at forhandle overenskomst.

Emner: Overenskomst; Arbejdstid
Interessent: