Alle elevers talenter skal foldes ud

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
Som udgangspunkt er det vigtigt at understrege, at gymnasiet er et tilbud til dem, der ønsker uddannelsen og har de nødvendige faglige forudsætninger.

Som udgangspunkt er det vigtigt at understrege, at gymnasiet er et tilbud til dem, der ønsker uddannelsen og har de nødvendige faglige forudsætninger. For alle optagne elever er det så skolens opgave at give dem de optimale faglige udfordringer, uanset hvilken baggrund de har. Skolerne har nu fået lidt mere elevtid, og jeg synes, at det er udmærket, at noget af den tid skal bruges på dels at hjælpe elever med særlige behov, dels udfordre elever med særlige talenter.

Historien bag det aktuelle fokus på talentpleje i de gymnasiale uddannelser er i korte træk: Talentudvikling er en del af Løkke-regeringens arbejdsprogram. I 2009 besluttede Folketinget på anbefaling fra det såkaldte monsterudvalg nogle justeringer af eksamenssystemet. De ressourcer, der dermed blev frigjort, blev bundet til en øget elevtid til alle elever samt en pulje med minimum ni timer pr. elev. Disse ni timer blev i bekendtgørelsen øremærket elever med særlige behov og elever med særlige talenter.

Elevernes forudsætninger er meget forskellige, og med de stigende klassekvotienter bliver det mere og mere vanskeligt at give den enkelte elev de optimale faglige udfordringer. Men det er naturligvis det, lærerne altid arbejder på. Nogle elever har brug for ekstra læse- og skrivekurser. Andre har lyst til yderligere udfordringer. Det skal gymnasiet så vidt muligt give dem. Problemet er, at der ikke er ressourcer nok.

Det er fint, at skolerne først får omlagt lidt ressourcer til mere elevtid, hvoraf noget skal øremærkes elever med henholdsvis særlige behov og særlige talenter. Men når regeringen derefter beslutter at nedskære ressourcerne til skolerne med cirka 3.000 kroner pr. elev i 2011, opstår der alvorlige problemer på bundlinjen. Man tager meget mere, end man giver. Dermed forringer man mulighederne for at give alle elever optimale faglige udfordringer.

Derfor må budskabet til politikerne endnu en gang være, at man ikke kan spare sig til bedre kvalitet. Det kræver ikke et stort regnetalent at nå frem til, at ”ressource-regnskabet” ikke hænger sammen.

Emner:  
Interessent: