Fastholdelse kræver også professionel vejledning

Debatindlæg; GL Mener
Gorm Leschly i Gymnasieskolen
De gymnasiale uddannelser er ikke længere forpligtede til at skulle tilbyde eleverne vejledning. I stedet skal skolerne udforme strategier for, hvordan de vil styrke indsatsen for at fastholde eleverne i uddannelse.

De gymnasiale uddannelser er ikke længere forpligtede til at skulle tilbyde eleverne vejledning. I stedet skal skolerne udforme strategier for, hvordan de vil styrke indsatsen for at fastholde eleverne i uddannelse.

Denne lovændring er et stort skridt tilbage for den professionelle vejledningsindsats, skolerne i flere år har bygget op, og som eleverne er glade for. Nærheden til den professionelle vejleder er afgørende for eleverne.

Derfor fremførte GL sammen med vejlederforeninger, lærerorganisationer samt hovedorganisationer hård kritik forud for lovens vedtagelse. Desværre fik den store fælles indsats ikke politikerne på bedre tanker.

At loven ikke længere kræver, at skolerne skal tilbyde eleverne vejledning, er baggrunden for, at der i OK 11 heller ikke længere centralt er afsat tid til vejledning/fastholdelse af elever og kursister. Tiden til opgaven skal fremover tildeles efter de almindelige regler om tid til øvrige opgaver, det vil sige som en akkord eller efter princippet om medgået tid.

Selvom man ændrer i loven og OK 11, forsvinder behovet og nødvendigheden for vejledning ikke med et fingerknips. Den form for hokuspokus er der forhåbentlig ikke mange, der sætter deres lid til i vores system. Eleverne ønsker — og har behov for — den vejledning, skolerne kan tilbyde, uanset hvad pokker vi vælger at kalde den.

Med den nye lov om fastholdelsesarbejdet skal den enkelte skole tage stilling til, hvordan den vil sammensætte og organisere sin indsats, herunder definere de opgaver, vejlederne skal løse. I denne proces er det hamrende vigtigt at holde fast i vejledere med undervisningskompetence og -erfaring, som er i stand til at give kursister og elever rådgivning og vejledning om uddannelsesrelaterede problemstillinger i bred forstand.

Ud over det tætte kendskab til dagligdagen og indholdet i uddannelserne spiller vejlederne tæt sammen med UU, folkeskoler, Studievalg, jobcentre og andre faggrupper som for eksempel psykologer.

At vejlederopgaven fremover skal håndteres efter overenskomstens bestemmelser om øvrige opgaver, betyder, at der enten skal aftales en akkord, eller at rektor skal afsætte tid til opgaveløsningen i lærerens arbejdsplan efter princippet om medgået tid.

Derfor har GL sendt en vejledning til tillidsrepræsentanter og skoler, som indeholder inspiration til debatten om vejlederopgaver i en fastholdelsesindsats samt gode råd og scenarier for fastsættelse af tid til vejlednings- og fastholdelsesarbejdet under de nye vilkår. (Læs mere om fastholdelse her).

Helt overordnet gælder selvfølgelig, at der skal være et hensigtsmæssigt forhold mellem tillagte opgaver og den tid, lærer/vejleder har til rådighed til at varetage opgaverne.

Gorm Leschly,
GL’s formand

Blad-nr.:07/2011

Emner: Gennemførelse; Fastholdelse; Vejledning; Frafald
Interessent: