Ansvarlig opfølgning på det gennemsnitlige klasseloft på max 28

Debatindlæg; Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2012 indgået en aftale, som tilfører flere midler end først afsat til gymnasieuddannelserne til at dække omkostningerne ved klasseloftet.

Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2012 indgået en aftale, som tilfører flere midler end først afsat til gymnasieuddannelserne til at dække omkostningerne ved klasseloftet. Konkret betyder det, at der i 2012 tilføres 18 mio. kr. ekstra, og fuldt indfaset i alt 85 mio. kr. ekstra. Midlerne er afsat som konsekvens af, at det oprindelige datagrundlag var mangelfuldt.

GL glæder sig over, at regeringen og Enhedslisten tager konsekvensen af det mangelfulde datagrundlag og afsætter flere ressourcer. Det signalerer klart, at regeringen og Enhedslisten har et oprigtigt ønske om at skabe rammer for en god kvalitet i gymnasieuddannelserne.

Aftalen har en række gode elementer, fx at udvidelse af kapaciteten skal ske med hensyntagen til prognoser for kapacitetsbehov i området på længere sigt. Dette forventer GL vil sikre, at der ikke sker en unødig ressourcebinding i bygninger, som der ikke på sigt er behov for. Samtidig glæder vi os over, at der oprettes en pulje på 20 mio. kr., som erhvervsgymnasier med særlige behov kan søge. At aftalen også tager hånd om, at fordelingsproceduren skal ske efter objektive kriterier, og at fordelingen skal være gennemskuelig, anerkender vi.

Ligeledes tager aftalen højde for, at der i udkantsområder kan være særlige behov, hvor det kan være svært eller umuligt at give eleverne et godt gymnasietilbud uden at overskride 28-grænsen. I sådanne situationer skal skolen sikre, at lærerstøtten pr. elev er den samme uanset klassestørrelse.

At det samtidig er aftalt at følge udviklingen løbende, ser vi i GL som et tegn på, at man også vil følge de økonomiske konsekvenser, hvilket vi håber og tror, vil komme undervisningen og eleverne til gavn.

Så alt i alt er det min vurdering, at det er en god aftale, Regeringen og Enhedslisten har indgået for at få en fornuftig implementering af loftet over klassestørrelsen. Det afgørende for os som gymnasielærere er jo, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Derfor har GL anerkendt klasseloftet, fordi det giver bedre mulighed for at sikre kvaliteten, og med de ekstra ressourcer bliver mulighederne bedre. Så lad os glæde os over et kvalitetstiltag i uddannelsessektoren, efter vi i årevis kun har set nedskæringer, udtaler Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. At investere i kvalitet i uddannelse er en investering i Danmarks fremtid!

Se regeringens og Enhedslistens aftale

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: