2022

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Julebrev fra formandenhttps://www.gl.org/nyt/GLnyt/Sider/Julebrev-fra-formanden.aspxJulebrev fra formanden19-12-2022 23:00:00GL nyhedsbrev
Kæmpe svigt at rulle elevfordelingsaftale tilbagehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Kaempe-svigt-at-rulle-elevfordelingsaftale-tilbage.aspxKæmpe svigt at rulle elevfordelingsaftale tilbage15-12-2022 23:00:00Debatindlæg
Droppet aftale om elevfordeling er et kæmpe tilbageskridt https://www.gl.org/nyt/Sider/Droppet-aftale-om-elevfordeling-er-et-kaempe-tilbageskridt-.aspxDroppet aftale om elevfordeling er et kæmpe tilbageskridt 13-12-2022 23:00:00Nyhed
GL ansætter ny direktørhttps://www.gl.org/Sider/Ny-direktor.aspxGL ansætter ny direktør30-11-2022 23:00:00Pressemeddelelse
Det er aldrig for sent – styrk indsatsen for udsatte i teenageårene https://www.gl.org/nyt/Sider/Det-er-aldrig-for-sent.aspxDet er aldrig for sent – styrk indsatsen for udsatte i teenageårene 08-12-2022 23:00:00Podcast
Nu skal det løngab lukkeshttps://www.gl.org/nyt/Sider/Nu-skal-det-loengab-lukkes.aspxNu skal det løngab lukkes16-11-2022 23:00:00Debatindlæg
Kommende opgaver 2022-2023https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2022-2023.aspxKommende opgaver 2022-202321-11-2022 23:00:00Kommende opgaver
Formandens beretning 2022https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2022.aspxFormandens beretning 202220-11-2022 23:00:00Formandens beretning
På sporet af dannelsehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Paa-sporet-af-dannelse.aspxPå sporet af dannelse17-11-2022 23:00:00Podcast
Ikke råd til at bryde valgløfter om investering i uddannelsehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Ikke-raad-til-at-bryde-valgloefter-om-investering-i-uddannelse.aspxIkke råd til at bryde valgløfter om investering i uddannelse01-11-2022 23:00:00Debatindlæg
Hhx og htx er selvfølgelig med i elevfordelingsaftalenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Hhx-og-htx-er-selvfoelgelig-med-i-elevfordelingsaftalen.aspxHhx og htx er selvfølgelig med i elevfordelingsaftalen03-11-2022 23:00:00Debatindlæg
Kun et fintmasket net af gymnasier over hele landet giver unge lige adgang til uddannelsehttps://www.gl.org/nyt/Sider/fintmasket_net.aspxKun et fintmasket net af gymnasier over hele landet giver unge lige adgang til uddannelse21-10-2022 22:00:00GL Mener
Brug gymnasiet som løftestang til ligestilling og social mobilitethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Brug-gymnasiet-som-loeftestang-til-ligestilling-og-social-mobilitet.aspxBrug gymnasiet som løftestang til ligestilling og social mobilitet24-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Gymnasierne styrker velfærdssamfundethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Gymnasierne-styrker-velfaerdssamfundet.aspxGymnasierne styrker velfærdssamfundet29-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Sæt en ny kurs med uddannelse højt på dagsordenenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Saet-en-ny-kurs-med-uddannelse-hoejt-paa-dagsordenen.aspxSæt en ny kurs med uddannelse højt på dagsordenen19-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Fordeling af gymnasieelever sikrer frihed – også i Nordjyllandhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Fordeling-af-gymnasieelever-sikrer-frihed-ogsaa-i-Nordjylland.aspxFordeling af gymnasieelever sikrer frihed – også i Nordjylland15-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Etårige kandidatuddannelser vil også ramme gymnasiernehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Etaarige-kandidatuddannelser-vil-ogsaa-ramme-gymnasierne.aspxEtårige kandidatuddannelser vil også ramme gymnasierne16-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Fjern deltagerbetaling på HF til voksnehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Fjern-deltagerbetaling-paa-voksnes-gymnasieuddannelse.aspxFjern deltagerbetaling på HF til voksne16-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Forhån ikke gymnasiethttps://www.gl.org/nyt/Sider/Forhaan-ikke-gymnasiet.aspxForhån ikke gymnasiet12-10-2022 22:00:00Debatindlæg
GL's årsberetning 2021-2022https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/Sider/21-22.aspxGL's årsberetning 2021-202206-10-2022 22:00:00Årsberetning
Ødelæggende usandheder om elevfordelinghttps://www.gl.org/nyt/Sider/Oedelaeggende-usandheder-om-elevfordeling.aspxØdelæggende usandheder om elevfordeling09-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Styrk VUChttps://www.gl.org/nyt/Sider/Styrk-VUC.aspxStyrk VUC08-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Delforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskolerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Delforlig-om-finanslov-2023.aspxDelforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskoler03-10-2022 22:00:00
Stop med at lange ud efter det almene gymnasium https://www.gl.org/nyt/Sider/Stop-med-at-lange-ud-efter-det-almene-gymnasium-.aspxStop med at lange ud efter det almene gymnasium 26-09-2022 22:00:00Debatindlæg
Lærerens daghttps://www.gl.org/nyt/Sider/laererens-dag-15-10-22.aspxLærerens dag04-10-2022 22:00:00Debatindlæg
Stop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hfhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Stop-skaev-arbejdsbelastning-og-bureaukratiske-benspaend-i-hf.aspxStop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hf22-09-2022 22:00:00Podcast
Sprogfag behøver livreddende førstehjælphttps://www.gl.org/nyt/Sider/Sprogfag-behoever-livreddende-foerstehjaelp.aspxSprogfag behøver livreddende førstehjælp12-09-2022 22:00:00Debatindlæg
Bekymringsbrev: VUC-sektoren skriver til støttepartiernehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Bekymringsbrev.aspxBekymringsbrev: VUC-sektoren skriver til støttepartierne08-09-2022 22:00:00Nyhed
Angreb på markedsføring af gymnasier er et påskud for nedskæringerhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Angreb-på-markedsfoering-er-et-paaskud-for-nedskæringer.aspxAngreb på markedsføring af gymnasier er et påskud for nedskæringer06-09-2022 22:00:00Debatindlæg
Sæt kryds ved uddannelsehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Saet-kryds-ved-uddannelse.aspxSæt kryds ved uddannelse04-09-2022 22:00:00GL Mener
FFL23: Regeringens finanslovsforslag svigter VUChttps://www.gl.org/nyt/Sider/Regeringens-finanslovsforslag-svigter-VUC.aspxFFL23: Regeringens finanslovsforslag svigter VUC30-08-2022 22:00:00Nyhed
Undervisning i svære og kontroversielle emnerhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Undervisning-i-svære-og-kontroversielle-emner.aspxUndervisning i svære og kontroversielle emner22-08-2022 22:00:00Brev til ministeren
Eftersyn af mindstekrav i de erhvervsgymnasiale fag https://www.gl.org/nyt/Sider/Eftersyn-af-mindstekrav-i-de-erhvervsgymnasiale-fag-.aspxEftersyn af mindstekrav i de erhvervsgymnasiale fag 29-06-2022 22:00:00Nyhed
Postnummer skal ikke afgøre kvalitetenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Postnummer-skal-ikke-afgoere-kvaliteten.aspxPostnummer skal ikke afgøre kvaliteten15-06-2022 22:00:00Debatindlæg
Tid til ændringer - om gymnasiereformenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/tid-til-aendringer.aspxTid til ændringer - om gymnasiereformen16-06-2022 22:00:00Podcast
Samtalens kraft har magthttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Samtalens-kraft-har-magt.aspxSamtalens kraft har magt13-06-2022 22:00:00GL Mener
Sammen er vi stærkesthttps://www.gl.org/nyt/Sider/Sammen-er-vi-staerkest.aspxSammen er vi stærkest02-06-2022 22:00:00Podcast
Underviserne kan gøre mere for elevers og studerendes trivsel, hvis de får lovhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Underviserne-kan-goere-mere-for-elevers-og-studerendes-trivsel,-hvis-de-faar-lov.aspxUnderviserne kan gøre mere for elevers og studerendes trivsel, hvis de får lov30-05-2022 22:00:00Debatindlæg
Tak til ministeren og forligspartierne for at sikre elevfordelingsaftalenhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Tak-til-ministeren-og-forligspartierne-for-at-sikre-elevfordelingsaftalen.aspxTak til ministeren og forligspartierne for at sikre elevfordelingsaftalen22-05-2022 22:00:00Pressemeddelelse
Brug for hurtig regulering af institutionernes økonomihttps://www.gl.org/nyt/Sider/Ministerbrev---PL-regulering-2022.aspxBrug for hurtig regulering af institutionernes økonomi19-05-2022 22:00:00Brev til ministeren
Elevfordeling og kapacitetsfastsættelse skal sikre gymnasieelevernes fremtidhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Elevfordeling-og-kapacitetsfastsættelse-skal-sikre-gymnasieelevernes-fremtid.aspxElevfordeling og kapacitetsfastsættelse skal sikre gymnasieelevernes fremtid16-05-2022 22:00:00Debatindlæg
Stå fast politikere: Der er brug for elevfordelingsaftalen på gymnasier NU!https://www.gl.org/nyt/Sider/Brug-for-elevfordelingsaftalen.aspxStå fast politikere: Der er brug for elevfordelingsaftalen på gymnasier NU!14-05-2022 22:00:00Pressemeddelelse
Vi skal have højere ambitioner for uddannelse af de voksne https://www.gl.org/nyt/Sider/Vi-skal-have-hoejere-ambitioner-for-uddannelse-af-de-voksne-.aspxVi skal have højere ambitioner for uddannelse af de voksne 12-05-2022 22:00:00Debatindlæg
Det er et kollektivt problem, når gymnasielærere rammes af stresshttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/psykisk/stress/Sider/Stress-er-et-kollektivt-problem-.aspxDet er et kollektivt problem, når gymnasielærere rammes af stress01-05-2022 22:00:00GL Mener
Kampen om bæredygtighedhttps://www.gl.org/nyt/Sider/Kampen-om-baeredygtighed.aspxKampen om bæredygtighed07-04-2022 22:00:00Podcast
Hovedbestyrelsens konstituering pr. 1. august 2022https://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Sider/Hovedbestyrelsen-1-august-2022.aspxHovedbestyrelsens konstituering pr. 1. august 202231-03-2022 22:00:00Info
Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 202224-03-2022 23:00:00GL undersøgelse
Hjælp corona-årgangene på ungdomsuddannelsernehttps://www.gl.org/nyt/Sider/Hjaelp-corona-aargangene-på-ungdomsuddannelserne.aspxHjælp corona-årgangene på ungdomsuddannelserne23-03-2022 23:00:00Debatindlæg

Emner:  
Interessent: