Eksamen aflyses

Nyhed
 
Vintereksamen aflyses

​​​​​​​Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil oplyste fredag aften den 18. december 2020, at eksamener aflyses frem til udgangen af januar 2021 ​​som følge af coronaudviklingen med stigende smittetryk flere steder i landet. I stedet for eksamenskarakterer indføres standpunktskarakterer for eleverne på samme måde som ved forårets coronanedlukning.

Se bekendtgørelse om nedlukning.

Se ministeriets FAQ om aflysning af eksamen.

 

Beslutningen vækker tilfredshed hos GL's formand Tomas Kepler.

​Som situationen har udviklet sig, er det det rigtige at gøre. Vi har presset på for en løsning, fordi det er uholdbart, at censorer skal rejse rundt på tværs af landsdele og regionsgrænser og være bekymrede for at udsætte sig selv og andre for øget smitterisiko. På skoler, som afvikler eksamener, er utrygheden også forøget markant blandt lærere og elever, 

siger GL-formanden.

Tomas Kepler er tilfreds med, at undervisningsministeren har lyttet til sektoren, og han ser aflysningerne i januar som udtryk for en vurdering af, at smittetrykket formentlig fortsat vil ligge på et højt niveau. Det giver ifølge Kepler skolerne bedre mulighed for at planlægge evalueringssamtaler og indførelse af standpunktskarakterer, så man ikke risikerer at skulle sadle om fra uge til uge.   

Han forstår dog godt, at især hf-eleverne kan være ærgerlige over eksamensaflysningerne, fordi de netop har valgt en uddannelse uden standpunktskarakter, men i en ekstraordinær coronasituation må acceptere, at standpunktskarakterer erstatter de aflyste eksamener.

Læs mere her

Læs spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet i forbindelse med eksamensaflysninger her
Emner: Eksamen
Interessent: Tillidsrepræsentant