Tid til ændringer - om gymnasiereformen

Podcast
 
​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​GL har lavet sin egen evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx​. Den giver bl.a. grundforløbet kniven og langer kraftigt ud efter de nye og brede innovative, digitale, globale og karrierekompetencer.
Hør, hvad lærerne siger om reformen i podcasten “Tid til ændringer”.
​​
Gæst: Anders Pors, konsulent i GL og hovedforfatter på evalueringen
Vært: Lars Prestien, GL
Teknik og lyd: Jakob Flygare, GL
 
​​Tip!​​​​​​
Du kan høre GL's podcasts ​​​i kanalen "GL Pas​siar" på din mobil - fx i pod​cast app'en til hhv. Android og iPho​ne.​​

Afskaf grundforløbet

Grundforløbets karakter af midlertidighed går igen i evalueringen. Lærerne oplever, at de befinder sig i en venteposition og ikke rigtig kan komme i gang med det dybere faglige arbejde. Samtidig svækker de midlertidige grundforløbsklasser relationerne til eleverne og giver lærerne intense arbejdsbelastninger. Derfor er en klar anbefaling fra lærerne i evalueringen at afskaffe grundforløbet.

Juster brede kompetencemål

Derudover rejser lærerne især kritik af de nye mål for innovative og karrierekompetencer. Kravene om at inddrage kompetencemålene i undervisningen virker påduttede og kunstige i nogle fag, og det er generelt svært at se, hvordan de naturligt kan indgå i et fagligt forløb, understreger lærerne i evalueringen.

Citater

​Der er et ord, der går igen i vores evaluering, og det er, at grundforløbet bliver midlertidigt. Der bliver en oplevelse af, at vi er lige ved at gå i gang, om lidt bliver det alvor og seriøst. Det har nogle konsekvenser, både for den måde man danner relationer til elever fra lærerside, men også eleverne imellem, og det har en konsekvens for den måde, man kan sætte i gang med det faglige arbejde, og så har det nogle konsekvenser for den (intense) arbejdsbelastning, der er i grundforløbet.

Det vil sige, at meget af det arbejde, man kunne sætte i gang omkring den enkelte elev - og for at skabe et klassefællesskab - det har det svært, fordi man jo hele tiden sidder i den her venteposition. Det er ikke de her mennesker, jeg skal have det lange forløb sammen med. Det er nogle, jeg skal lære at kende for en tid, og så skal vores veje ellers skilles lige om lidt.​​

Anders Pors, GL​

Der er en generel kritik blandt lærerne af de innovative, digitale, globale og karrierekompetencer, og så bliver især de innovative kompetencer og karrierekompetencen fremhævet som nogle, der har haft en svær fødsel og været et fremmedelement i lærernes verden. Det, der generelt er udfordringen, er, at kravene virker påduttede i nogle fag, og det er svært at se, hvordan de naturligt kan komme ind i et fagligt forløb. Man må stoppe op, og så må man lige hive kompetencerne ind og sige, nu har vi også været omkring dem.  Det virker kunstigt og unaturligt i den faglige sammenhæng, man er i.

Anders Pors, GL
Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant