Kun et fintmasket net af gymnasier over hele landet giver unge lige adgang til uddannelse

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, oktober 2022
Elevernes frie valg til at vælge gymnasium er et tema i valgkampen, og jeg var før valgkampen er ikke et sekund i tvivl om, at fakta om elevfordelingsaftalen ville blive ofret på valgkampens alter. Og det blev den. Der bliver med stor patos argumenteret for, at aftalen fjerner elevernes frie valg. Det gør aftalen ikke. Der er ikke frit valg i dag. Det bliver bare lidt mere nuanceret, hvem der har frit valg.

​​​Lad mig derfor slå fast med syvtommersøm, at elevfordelingsaftalen løser nogle centrale problemer i sektoren: Alle vil gerne have et fintmasket net af gymnasieskoler over hele landet, som har nogenlunde lige vilkår for at udbyde gymnasiale uddannelser af en ensartet høj kvalitet. Men hvis vi ikke giver det en hjælpende hånd, vil en række gymnasier i tyndtbefolkede områder have svært ved at overleve, fordi der ikke vil være elever nok. Samtidig skal alle – uanset køn, etnicitet eller socioøkonomisk baggrund – have lige adgang til uddannelse. Det forudsætter, at vi sikrer en balanceret elevsammensætning på alle gymnasier. Hvis elevfordelingsaftalen efter valget rulles tilbage, vil problemerne bare eskalere. Hvis man koldt og kynisk lukker de skoler, der nu står med problemerne, så forsvinder problemerne med polarisering af eleverne ikke, for. Problemerne vil bare flytte til andre skoler, foruden at færre unge måske vil få en ungdomsuddannelse. Frit valg er også at kunne gå på et lokalt gymnasium. Og derfor er det et politisk ansvar at sikre lokale gymnasier i alle egne af Danmark. 

Rungsted6010.jpg

​Der er som nævnt ikke frit valg i dag, hvor fordelingsudvalgene fordeler eleverne. Nogle unge oplever i dag at måtte rejse langt, fordi de ikke synes, det lokale gymnasium er et reelt valg, fordi det har en skæv elevsammensætning. Andre unge flytter proforma adresse, så de kan komme ind på det, de synes, er et attraktivt gymnasium. Den form for snyd vil vi i stor udstrækning komme udenom med elevfordelingsaftalen, hvor alle stilles mere lige. Det giver en større grad af frit valg for alle – og ikke kun for særligt privilegerede unge. 

I sektoren har vi stået sammen om at støtte op om en ny elevfordelingsaftale. I GL har samtlige netværksformænd og jeg skrevet et fælles indlæg i Altinget i maj i år, hvor vi bl.a. fremhævede, at en stram kapacitetsstyring er den afgørende faktor, så konkurrencen om eleverne minimeres, og hvert gymnasium sikres et realistisk antal elever. Kun på den måde sikrer vi bedre mere stabile muligheder for at udbyde gymnasieuddannelser af ensartet kvalitet i hele landet. 

I den kommende tid bliver sammenholdet og fællesskabet i sektoren udfordret, når alverdens argumenter fyger rundt. Jeg vil opfordre alle til at stå fast i modvinden. Uanset ens egen skoles udgangspunkt vil den samlede gymnasiesektor på sigt vinde med en fælles opbakning til en stram kapacitetsstyring og en fornuftig fordeling af eleverne. Kun på den måde kan vi sikre et fintmasket net af gymnasier over hele landet, hvor alle unge får lige adgang til uddannelse, til glæde og gavn for såvel den enkelte som for samfundet. Fortæl det til dine lokale folketingskandidater!​


Emner:  
Interessent: