Fællesbrev om skoler i landdistrikterne

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening og Steffen Damsgaard, fmd. for Landdistrikternes Fællesråd
​​​Kære ordfører  

Ungdomsuddannelser i ens lokalområde er en helt fundamental forudsætning for at kunne leve et helt liv i hele Danmark. Forsvinder de lokale uddannelsesudbud, vil mange unge ikke have andet valg end at rejse langt for at få en ungdomsuddannelse – det skaber en social og geografisk ulighed, der i sidste ende straffer de unge, som vokser op i et landdistrikt. 
Landdistrikternes Fællesråd og GL mener derfor, at det er fuldstændigt afgørende, at man politisk sikrer bedre rammer for lokale erhvervsskoler, almene gymnasier og VUC i hele landet. Desværre halter det alvorligt med midler til de små gymnasier og VUC.

Vi har derfor to forslag til, hvordan finansloven i højere grad kan understøtte skolerne i landdistrikterne: 
 
1. Tilfør som minimum samme beløb som i år  
Der er færre penge i regeringens finanslovsforslag for 2024, end skolerne fik tilført året før. De små almene gymnasier står til at miste et tillæg på ½ mio. kr. hver, og puljen til økonomisk udfordrede afdelinger på VUC er 10 mio. kr. mindre. I 2023 søgte VUC-afdelingerne endda næsten dobbelt så mange penge, som der var afsat i puljen. Endelig står de små erhvervsskoler til uændret at få 3 mio. kr. pr. skole. Et afgørende tilskud, hvis der skal være et bredt udbud af fag og retninger.   
 
2. Gør pengene varige 
Puljen til VUC, pengene til de små erhvervsskoler og det ekstra tillæg til de små almene gymnasier er kun midlertidigt tilført. Det betyder, at de små uddannelsessteder står med en budget-usikkerhed fra år til år og skal sætte lid til velvilje på finansloven. Midlertidige penge bliver brugt på at sikre overlevelse her og nu, de indgår ikke strategisk i langtidsholdbare investeringer i fag, studieretninger, skoleudvikling mv.  
 
Vi opfordrer desuden til, at der tilføres ekstra ressourcer til VUC-området, der står i en økonomisk meget vanskelig og sårbar situation. VUC-sektoren har oplevet stor nedgang i antallet af kursister under højkonjunkturen med stigende beskæftigelse, men er samtidig forpligtet til at opretholde en del af de små afdelinger. Det tærer mærkbart på en i forvejen skrantende økonomi og truer afdelingernes overlevelse. Afsæt derfor som minimum 1 mio. kr. til alle små VUC-afdelinger med under 100 årskursister fra den eksisterende reserve til et økonomisk løft af voksen- og efteruddannelse og FGU (§ 20.11.79.75). 
 
Vi vil gerne mødes med jer, hvis I vil have en uddybning af forslagene.  
Med venlig hilsen   
 
Tomas Kepler
Formand for GL

Steffen Damsgaard
Formand for Landdistrikternes Fællesråd​
Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant