Videre som voksen

Podcast
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​banner.png
​​​​​En ny uddannelsesvision for voksne med VUC i centrum er på gaden. Hør initiativtagerne Kepler, Pontoppidan og Brøndum fortælle, hvorfor visionen er brandvarm og afgørende for de voksne og det danske samfund i podcasten ”Videre som voksen”.​ Du kan også høre den i kanalen "GL Passiar" på din mobil - fx i podcast app'en til hhv. Android og iPhone.

De 14 anbefalinger i ”Videre som voksen”:
1.      Fjern deltagerbetalingen på AVU og hf-enkeltfag
2.      Indfør uddannelsesorlov til beskæftigede, rotationsmuligheder for ledige og forhøjet dagpengesats til almen voksenuddannelse
3.      Indfør et afdelingstaxameter for at sikre en bred geografisk dækning
4.      Skab bedre rammer for at onlineundervisning kan være en del af løsningen ift. at sikre uddannelse i hele landet
5.      Fasthold VUC som en samlet indgang til almen kompetencegivende voksen- og efteruddannelse
6.      Indfør systematisk uddannelsesplanlægning og konkrete måltal
7.      Hæv kvaliteten for ordblindeundervisning for voksne (OBU)
8.      Giv VEU-godtgørelse til almen VEU
9.      Giv virksomhederne mulighed for at betale pr. hold
10. Indfør særskilt refusion til kommunerne for uddannelse af ledige
11. Fasthold forberedende voksenundervisning i IT og engelsk
12. Skab bedre rammer for efteruddannelse af flygtninge og nydanskere
13. Etabler smidige, målrettede og synlige overgange fra VUC til velfærdsuddannelserne
14. Skab reelle uddannelsesmuligheder for at voksne kan kvalificere sig til lang videregående uddannelse

Se mere og læs visionen her.
Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant