Vi skal have højere ambitioner for uddannelse af de voksne

Debatindlæg
Af Pernille Brøndum, fmd. Danske HF & VUC, Ulla Koch, fmd. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) og Tomas Kepler, fmd. GL i Altinget
Vigtigt med måltal for voksnes uddannelsesniveau og akut økonomisk støtte til trængt VUC-sektor, skriver debattørerne i et fælles indlæg i Altinget.

​​​Den 6. april præsenterede Reformkommissionen sine første anbefalinger. 

Der er mange gode takter i anbefalingerne, ikke mindst anbefalingen om at fjerne deltagerbetalingen på udvalgte avu-fag for faglærte og ufaglærte og lette adgangen til FVU. Men vi savner flere anbefalinger, herunder fjernelse af deltagerbetalingen på hf-enkeltfag.

Når knap 600.000 danskere over 25 år ifølge Danmarks Statistik står uden anden uddannelse end grundskolen, skal der mere til, hvis vi skal have alle med – og det SKAL vi. Vi har akut mangel på sygeplejersker, pædagoger og faglærte, og det har stor betydning både for vores velfærd og den grønne omstilling.

Derfor forventer vi, at Reformkommissionen vil gå mere ambitiøst til værks, på de voksnes vegne, når kommissionen til efteråret præsenterer sine næste anbefalinger.


Måltal for voksnes uddannelsesniveau
Statsminister Mette Frederiksen nævnte i sin tale til Folketingets åbning, at kun én procent af dem, der er over 40 år, er i gang med en uddannelse. Det er forsvindende få. Derfor vil det være oplagt at have et lige så ambitiøst måltal for voksnes uddannelsesniveau, som vi har for de unge. Det kunne for eksempel være et mål om, at 90 procent af voksne over 40 år som minimum skal have en uddannelse på niveau med en ungdomsuddannelse. Det er ambitionen for de unge, men med faldende ungdomsårgange er det helt afgørende for samfundsudviklingen også at kigge mod de voksne og deres uddannelsesniveau for at udvide arbejdsstyrken.

Støtte til unge og voksne med øget risiko for at falde fra
Mange unge og voksne har dårlige erfaringer fra tidligere oplevelser med skolesystemet og har øget risiko for at falde fra på VUC. Dertil kommer, at flere kursister trækkes med psykiske diagnoser som for eksempel autisme, ADHD, OCD eller angst. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det kun omkring 60 procent af de unge med en psykisk diagnose, der tager en ungdomsuddannelse.

Derfor er der behov for et særligt tilskud til VUC, der målrettet hjælper frafaldstruede, herunder unge og voksne med psykiske diagnoser. Det vil skabe bedre muligheder for at oprette målrettede uddannelser og mentorordninger til udsatte unge og voksne, der har brug for andre rammer for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.

VUC har hårdt brug for akut økonomisk hjælp
VUC'erne er hårdt ramt af et fald i antallet af kursister som følge af højkonjunkturen. Det er selvfølgelig glædeligt, at mange er kommet i arbejde, men der er stadig behov for gode, solide almene voksenuddannelser i hele landet – ikke mindst når konjunkturerne vender. Mange VUC-afdelinger er lige nu så hårdt pressede, at de selv efter meget omfattende tilpasninger og opsigelser af dygtige undervisere har svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk. Flere afdelinger er ved at nå smertegrænsen, og reelle lukninger af VUC-afdelinger er under overvejelse.

Det vil være et smerteligt uddannelsespolitisk og samfundsmæssigt tab for de mange, som ikke er gået den lige vej gennem ungdomsuddannelserne. Vi har derfor hårdt brug for en ny økonomisk model, der er mindre konjunkturafhængig. Det kræver et højere grundtilskud til VUC, som ikke er afhængigt af antallet af kursister, hvilket særligt vil hjælpe små VUC-afdelinger udenfor de større byer. Med den model vil VUC'erne være langt mindre sårbare over for store udsving i antallet af kursister, og vi ville kunne bevare en geografisk dækning, hvor vi er tættere på borgerne.

Vi er ambitiøse på de voksnes vegne, fordi det både vil gavne den enkelte og vores samfund. Vi har brug for at få alle med. Derfor er det vigtigt, at regeringen lytter til både vores og Reformkommissionens anbefalinger på voksen- og efteruddannelsesområdet.


Emner:  
Interessent: