Værdig reform

 
 
​​​​​​​GL har sammen med 58 andre organisationer udgivet pjecen "Værdig reform", en case samling med 6 forslag til at forbedre reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft for snart 5 år siden.
 
​Trods gode intentioner med reformen, trænger loven til at blive præciseret. Der er for stor kommunal variation i, hvordan loven fortolkes. Dertil kommer, at Ankestyrelsen har anlagt en meget stram fortolkning af lovteksten. De 6 forslag skal hjælpe syge, nedslidte og handicappede, der i dag slår sig alvorligt på hjælpesystemet, skriver organisationerne.
 

De 6 forslag:

Forslag 1

Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

Forslag 2

Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på 5 år. Hvis kommunen inden for 5 år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Forslag 3

Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

Forslag 4

Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes - herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Forslag 5

Ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

Forslag 6

Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

 
Hent pjecen her
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant