VUC løser vigtig samfundsopgave

Pressemeddelelse
 
9 ud af 10 kommer i uddannelse eller job efter hf-uddannelse på VUC. Hf-uddannelserne på VUC fremmer social mobilitet og styrker økonomien for den enkelte og for samfundet.

To år efter, at kursisterne har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC, er ni ud af ti i beskæftigelse eller i gang med uddannelse.  Og det er særligt de efterspurgte velfærdsuddannelser som pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver, kursisterne vælger. For samfundet er gevinsten 200.000 kr. om året, hver gang en ung kontanthjælpsmodtager uden uddannelse kommer i beskæftigelse ved hjælp af en faglært uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Det viser en ny undersøgelse "Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave", som AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – har lavet for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening. 


I Gymnasieskolernes Lærerforening er formand Tomas Kepler tilfreds med undersøgelsesresultaterne.

Undersøgelsen dokumenterer, at VUC spiller en væsentlig rolle, når det gælder om at fremme social mobilitet i samfundet. Kursisterne kommer i højere grad fra ufaglærte hjem. De har generelt lavere karakterer i dansk og matematik fra grundskolen, og de har ofte tidligere afbrudte ungdomsuddannelser bag sig. Med hf-uddannelserne på VUC kommer de videre i uddannelse og beskæftigelse. Det er en succeshistorie,

understreger Tomas Kepler.

Samme toner lyder fra Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC.

Ud over det positive ved at VUC agerer springbræt til videre uddannelse, hvilket sikrer den enkelte flere millioner kroner ekstra i lønindkomst over et livsforløb, er det værd at notere sig, at der også er betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved hf-uddannelserne på VUC i form af øgede skatteindtægter. Det skal med i regnestykket, når vi taler om udgifter til og værdi af uddannelse. Enkeltfagssystemet og hf-uddannelsen generelt er ganske enkelt en guldrandet investering,

fastslår Pernille Brøndum.         

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd hæfter chefanalytiker Mie Dalskov Pihl sig ved, at VUC's hf-uddannelser er med til at rekruttere studerende til de efterspurgte mellemlange videregående uddannelser.

​Det er særdeles positivt, at hf-uddannelserne på VUC leverer mange studerende til de efterspurgte mellemlange videregående velfærdsuddannelser som pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver.  Det er alle professionsuddannelser til et arbejdsmarked, hvor vi mangler uddannet arbejdskraft, 

understreger Mie Dalskov Pihl.

Yderligere kommentarer:

Tomas Kepler
formand, Gymnasieskolernes Lærerforening
Telefon 31428120
tk@gl.org

Pernille Brøndum
formand, Danske HF & VUC
Telefon 40798249
 pr@nvsvuc.dk

Mie Dalskov Pihl
chefanalytiker, AE
Telefon 26204036
md@ae.dk


Undersøgelsens hovedresultater:

  • Hf-kursisterne har i højere grad end en gennemsnitlig ungdomsårgang ufaglærte forældre, lavere karakterer i dansk og matematik fra grundskolen, og mange har tidligere påbegyndt en anden ungdomsuddannelse, men er faldet fra.
  • 2 år efter afsluttet hf-uddannelse fra VUC er ni ud af ti i beskæftigelse eller i gang med en ordinær uddannelse – særligt på uddannelser til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver.
  • Blandt kursister, der starter på en hf-uddannelse, modtog 12 procent uddannelseshjælp eller kontanthjælp året før. Blandt kursister, der har gennemført en hf-uddannelse, modtog 5 procent kontanthjælp eller uddannelseshjælp 2år efter.
  • De offentlige finanser forbedres med cirka 200.000 kr. om året, når man løfter en ung kontanthjælpsmodtager uden uddannelse til beskæftigelse gennem en faglært uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

    Download undersøgelsen her

     Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

Ny ​undersøgelse "Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave"
AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd