Uforløst potentiale i ny HF

Pressemeddelelse
 
HF gennemgik store ændringer ved gymnasiereformen, men uddannelsen lever endnu ikke op til de politiske mål. Det halter bl.a. med den overbygning, der skal give adgang til de lange videregående uddannelser, ligesom projekt- og praktikforløb ikke i tilstrækkelig grad er afklarende for eleverne. Desuden er der væsentlige udfordringer med nye prøveformer i de flerfaglige forløb. Det fremgår af den fjerde delrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen, som Rambøll og EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.

​​​​Resultaterne kommer ikke bag på gymnasielærernes formand, Tomas Kepler. Han peger på, at Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) ved flere lejligheder har gjort opmærksom på problemerne og foreslået konkrete løsninger.

"Hf-studenternes adgang til de lange videregående uddannelser skal sikres. Det nytter ikke, at det er tæt på umuligt for skolerne at tilrettelægge et adgangsgivende forløb på to år. Derfor skal der åbnes for, at de hf'ere, der kan og vil tage en udvidet 2-årig hf med direkte adgang til universitetet, kan starte på de ekstra timer allerede i 1. hf, og skolerne skal have ekstra økonomi til de forløb. Samtidig skal SU'en på hf-overbygningen, som giver adgang til de lange videregående uddannelser, sikres", understreger Tomas Kepler.


Vælg fagpakke fra start 

Også når det gælder det politiske mål om at tilrettelægge relevante og afklarende projekt- og praktikforløb, ligger løsningen ifølge GL-formanden lige for. 

"Evalueringen peger på store udfordringer ved at tone undervisningen i professions- og praksisretning, fordi elever med forskellige fagpakker sidder i samme klasse. Det kan løses ved, at eleverne, før de begynder på hf, får mulighed for at vælge fagpakke, så undervisningen kan tones efter elevernes valg. Det har også den fordel, at eleverne ikke behøver at skifte klasse mellem 1. og 2. hf, hvilket giver en tryggere skolegang, siger Tomas Kepler.

Genindfør én fælles eksamen i faggrupperne
Udfordringerne med de nye prøveformer i de flerfaglige forløb - Naturvidenskabelig faggruppe (NF) og Kultur- og samfundsfaggruppen ( KS) - kan ifølge Kepler løses ved at gå tilbage til prøveafviklingen før gymnasiereformen. 

"Det er noget rod, at kultur- og samfundsfagsgruppen og naturvidenskabelig faggruppe nu afsluttes med en intern flerfaglig prøve samt en ekstern enkeltfaglig prøve. Den enkeltfaglige prøve afspejler ikke de flerfaglige intentioner for faggrupperne, og det dobbelte prøveforløb er ressourcekrævende og et dårligt politisk kompromis. Derfor giver det langt bedre mening for alle, at vi går tilbage til én fælles eksamen i hver af faggrupperne, understreger GL-formanden.

Endelig hæfter Tomas Kepler sig ved, at evalueringen fremhæver, at reformimplementering i en besparelsestid er en nærmest umulig opgave at løse.

"Det er en ualmindelig vigtig læresætning, som politikerne bør skrive sig bag øret", fastslår GL's formand.

 


Emner:  
Interessent: