Udvid rettigheder til elever i korte undervisningsforløb

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening
Med nedlukningen af landets uddannelsesinstitutioner står vi overfor en lang række udfordringer og uafklarede spørgsmål. Et af de helt store spørgsmål er, hvad der skal ske med de kommende eksaminer. Usikkerheden er monstrøs blandt elever, lærere og ledelser, og derfor har alle brug for en hurtig afklaring.

GL mener, at eleverne er bedst tjent med, at vi får en politisk beslutning nu, og at usikkerheden om coronakrisens udvikling betyder, at man nu hellere end senere må træffe beslutning om at aflyse hovedparten af forårets eksaminer, ophøje årskarakterer til prøvekarakterer og bruge den resterende tid på undervisning i stedet for eksaminer.

Det er bestemt ikke en nem øvelse. Den har omkostninger, men vi ser den som den mindst ringe i en helt ekstraordinær og usædvanlig tid. Enkelte eksaminer kan måske i normal eller tilpasset form fastholdes i en stærkt forkortet eksamensperiode, nemlig eksamen i de store opgaver SRP, SOP, EP og EOP. Der skal findes særlige løsninger for hf, der ikke har årskarakterer. Derudover er der også andre områder, der får behov for anderledes håndtering.

 

Det gælder blandt andet korte undervisningsforløb på halvårshold eller på turbohold, som vi kender fra hf og GSK. Med coronakrisen modtager eleverne på disse hold ganske lidt eller slet ingen normal undervisning. Det gør det overordentlig vanskeligt for lærerne at give en retvisende årskarakter, og det usikre bedømmelsesgrundlag bør i særlig grad komme disse elever til gode.

Derfor anbefaler GL, at man politisk bestræber sig på at lade eleverne i de korte undervisningsforløb gå til eksamen i en eller anden form, som forholdene tillader, hvor indholdet fra nødundervisningen nødvendigvis må indgå i fuldt omfang. Centralt i GL's anbefaling står samtidig, at eleverne skal have udvidet adgang til reeksamen og mulighed for, at der kan reserveres plads til dem på videregående uddannelse, indtil resultatet af reeksamen foreligger.

Desuden skal eleverne have ret til at tage faget om til næste skoleår, hvis det er deres ønske. Kun med disse rettigheder for eleverne kan vi være trygge ved at bedømme dem ud fra et undervisningsforløb, hvor den virtuelle nødundervisning allerede nu har fyldt meget.

For elever på fjernundervisningshold, der under coronakrisen har modtaget den planlagte undervisning, er eksamen afgørende for at sikre mod snyd. Derfor lægger GL også vægt på, at der skal afvikles eksamen for elever på fjernundervisningsholdene, så bedømmelsen ikke påvirkes af, at andre kan have afleveret opgaverne for den enkelte elev undervejs i undervisningsforløbet.

Forslagene tager GL med i de løbende drøftelser med undervisningsministeren og Undervisningsministeriet.

 

 

Emner: Eksamen
Interessent: