Tesfaye åbner for mere visionær uddannelsespolitik

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i Jyllands-Posten 14. januar 2023

​​Undervisningsminister​​ Mattias Tesfaye sagde for nylig, at det ikke er afgørende, at der kommer flere 16-årige direkte fra grundskolen til erhvervsuddannelserne. Det afgørende er ifølge Tesfaye, at frafaldet på erhvervsuddannelserne mindskes, og at flere voksne rekrutteres til uddannelserne.


Kloge ord, der giver plads til, at regeringen igen ser gymnasieuddannelserne som en del af løsningen på både rekrutteringen til erhvervsuddannelserne og de ligeledes stærkt efterspurgte velfærdsprofessioner som lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Dem kommer vi nemlig til at mangle 35.000 af i 2030.


Samtidig giver Tesfayes åbning plads til at revitalisere landets økonomisk stærkt nødlidende voksenuddannelsescentre (VUC), der hvert år underviser ca. 100.000 personer.


VUC hjælper fx den ufaglærte, der har brug for 9./10. klasse for at blive faglært og den ordblinde tømrer, der har brug for et ordblindeforløb for at kunne løse sine arbejdsopgaver (bedre) eller læse en manual. VUC giver også et løft til den 20-årige hf-studerende, der har brug for en gymnasial uddannelse for at kunne læse videre til fx lærer eller pædagog.


I stedet for at begrænse adgangen til gymnasiet og betragte uddannelsesindsatsen som et nulsumsspil, er der brug for at se på muligheder og løsninger over en bred kam og inddrage alle uddannelsespotentialer i bestræbelserne for at få flere i erhvervsuddannelser og hjælpe de 45.000 unge uden uddannelse eller job videre i tilværelsen.

 


Emner:  
Interessent: