Tak til ministeren og forligspartierne for at sikre elevfordelingsaftalen

Pressemeddelelse
 

​​Da Dansk Folkeparti for en uge siden trak sig fra Elevfordelingsaftalen, og de Radikale krævede justeringer i aftalen, blev vi i sektoren bekymrede for, at elevfordelingsaftalen ville blive udskudt eller skamskudt. Det er den heldigvis ikke blevet. Ministeren og støttepartierne har handlet hurtigt og har her til morgen offentliggjort en justeret aftale. Tak for det!

Det glæder mig overordentligt, at det er lykkedes ministeren og støttepartierne at lande en justering af aftalen så hurtigt, så aftalen ikke bliver forsinket, og så en særdeles restriktiv kapacitetsstyring stadig er et bærende element. Det vil jeg gerne kvittere for. Det har vi brug for i hele sektoren. Både i de større byer, hvor der er behov for at rette op på en skæv elevfordeling og i de tyndtbefolkede områder, hvor det er vigtigt at bevare de små gymnasier, 

​siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, og fortsætter

Det er dog afgørende, at der skabes sikkerhed for, at afstandskravet på 45 minutter også understøtter de små skoler i tyndtbefolkede områder. Det må ikke være således, at de nu står med yderligere udfordringer på grund af det justerede afstandskrav. Vi ser stadig den lovede stramme kapacitetsstyring som en central mekanisme i at sikre de trængte skoler et bæredygtigt elevoptag, men effekterne af det reducerede afstandskrav må gennemlyses og følges tæt af forligspartierne. For GL er det vigtigt, at aftalen reelt understøtter det fintmaskede net af gymnasier i hele landet.

Elevfordelingsaftalen kan have konsekvenser for en række lærere. Derfor må aftalen følges op med kompenserende foranstaltninger, der kan støtte de lærere, hvis beskæftigelse påvirkes af ændringer i kapacitet.

​Det er vigtigt for GL, at der bliver taget initiativer i forhold til at betrygge lærerne i deres ansættelse. Dette skal også ses i lyset af, at gymnasielærere i forvejen er ramt i forhold til faldende ungdomsårgange,

Emner:  
Interessent: