Tak til jer, gymnasielærere

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, juni 2020

​I har om nogen leveret under coronanedlukningen. Fra statsministeren meddelte, at Danmark skulle lukkes ned, til I bød eleverne indenfor i det virtuelle klasseværelse, gik der ingen tid. En større omstillingsparathed, vilje og entusiasme kan man ikke forestille sig. Jeg ved, det har kostet. Det har været en kæmpe opgave fra den ene dag til den anden at omstille al undervisning til det virtuelle rum. Det har slidt på jer. Alle har arbejdet hårdt for, at nedlukningen skulle gå mindst muligt ud over eleverne. Og det er lykkedes.

Og man bør ikke være overrasket over indsatsen; dybfølt engagement i undervisningen og relationen til eleverne er et centralt kendetegn ved danske lærere. Derfor kan det undre, at danske lærere oplever mindre anerkendelse for deres indsats, end man ser i andre OECD-lande. Det er ikke rimeligt, og jeg håber, at indsatsen de forløbne måneder har været med til at synliggøre, at lærere er uerstattelige. Det bør også skabe mere lydhørhed for lærernes synspunkter om, hvordan deres skoler og arbejdsliv kan forbedres.

Jeg var i begyndelsen af juni til et internationalt (virtuelt) seminar, hvor et vigtigt budskab var, at krisen med al tydelighed har vist, at læreren er 'irreplaceable'. Budskabet blev gentaget af flere ministre fra fremtrædende lande. Trods mange erfaringer med nye undervisningsformer er det gennemgående, at virtuelle miljøer ikke kan erstatte den nære kontakt mellem lærer og elever i skolens dagligdag.


Det står krystalklart, at læreren er altafgørende for elevernes udvikling - og elever og lærer skal være sammen. Den virtuelle nødundervisning har vist, at den har sine klare mangler. For de fleste elever er motivationen foran computeren visnet undervejs, og det samme er udbyttet af undervisningen. Især de udsatte elever har lidt under nedlukningen, men det er stort set alle elever, som har mærket de negative konsekvenser af at være isolerede og kun digitalt forbundne til undervisningen. 

Interessenter, som ikke har deres daglige gang i klasserummet, vil gerne overgå hinanden med letkøbte markedskonklusioner, hvor de positive effekter af de virtuelle erfaringer overtolkes. Den digitale dagsorden har fået 'momentum', lyder det. Men som det skete på det internationale møde, vil jeg også mane til besindighed og ydmyghed over de virtuelle muligheder. Selvfølgelig er der høstet erfaringer, som kan bruges fremadrettet, men man skal huske, at erfaringerne er skabt i en helt ekstraordinær situation, som ikke tåler sammenligning med en normal hverdag.

Når man skærer navlestrengen til skolen over, ser man også betydningen af skolekulturen. Vi har på vores skoler en klar identitet og et stærkt værdisæt, som skaber rammen om de unge. To og en halv måned hjemme viste med al tydelighed elevernes behov for at lære i sociale sammenhænge og med en lærer, der kan se dem og forholde sig til dem. En god skolekultur skaber dygtige studenter.

Sommerferien kan nu anes i horisonten. Aldrig har den været mere fortjent. I har slidt og slæbt for at få ungdommen gennem coronaen. Jeg håber, at vi får hverdagen tilbage efter ferien.

God sommer til jer alle!


Emner:  
Interessent: