Tak for i år!

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, december 2019.

Kære medlemmer,
Tak for det mandat, I gav mig sidste efterår, så jeg nu kan se tilbage på mit første år som formand for GL. Det har været et både spændende og udfordrende år.

Jeg tror ikke, at udfordringerne nogen sinde har været større, og situationen har aldrig været mere kritisk. Og det har aldrig været hårdere at være gymnasielærer. Og samtidig har mulighederne måske aldrig været mere åbne end nu. I de forgange snart syv magre år har vi set skiftende regeringer og folketingsflertal rulle danmarkshistoriens måske mest uambitiøse og ødelæggende uddannelsespolitik ud over sektoren. 'Væk med værnene om kvaliteten i undervisningen - og derefter bare længere på literen, 2% om året - plus det løse'. Men nu står vi måske i et afgørende øjeblik i gymnasieuddannelsernes udvikling - eller det, som mange af os nærmere har oplevet som en afvikling.

Helt konkret kan vi pege på, at omprioriteringsbidraget står til at blive afskaffet med finansloven for 2020. Det har været GL's højest prioriterede indsats at få stoppet nedskæringerne, lige siden de blev indført. Det mål har vi nået gennem såvel lokale som centrale initiativer og selvfølgelig sammen med andre aktører. Til lykke og tak for indsatsen!

Tomas Kepler.jpg

Jeg tror ikke, man kan overdrive betydningen af, at vi har fået stoppet 2%-nedskæringerne. Nu kan vi tale om vores hverdag på skolerne, uden at det skal ligge i baghovedet, at skruen konstant strammes, og alle forandringer blot skal tjene det formål at løbe yderligere 2% ind. Blandt andet derfor ser jeg, at vi nu har en mulighed for at finde en positiv vej frem, som vi ikke har haft længe. Men der skal selvfølgelig mere til end blot et stop for nedskæringer. Efter nedskæringer på halvanden milliard er vi under det absolutte nulpunkt, og det er bydende nødvendigt, at man politisk finder vilje til at geninvestere i uddannelserne.

Den danske gymnasieskole har behov for lærere, som tør nære et positivt håb for fremtiden. Og skal vi vække det håb, er vi bl.a. nødt til at gøre op med en række forestillinger, som har hærget sektoren. Forestillinger om, hvordan gymnasielærere gennem individualisering og lidt for smarte work-smarter-strategier kan sikre, at nedskæringerne, fragmenteringen af hverdagen og eroderingen af faste værn om arbejdstiden ikke rigtig gør nogen skade. Vi er nødt til at møde det individualiserede pres med en kollektiv tilgang, som kan erstatte den håbløshed, og som har rodfæstet sig i flere og flere kolleger, med et fælles håb. 

Jeg kan mærke på den stigende frustration, at maalet er fuldt. Mange oplever, at de seneste seks år har været præget af en arbejdsintensivering og stigende umyndiggørelse af lærerne, som rokker ved selve fundamentet for meningen med lærergerningen. Hver enkelt gymnasielærer har fundet sin egen måde at forsøge at overleve på, men vi er nødt til at møde det individualiserede pres med en kollektiv tilgang, med et fælles håb. Vi skal handle som et kollektiv for at vække håbet. Det skal vi gøre både centralt og lokalt.

Vi er ved at planlægge medlemsmøder over hele landet i foråret, hvor vi skal drøfte gymnasielærernes forhold. Jeg håber, vi ses derude. Indtil da vil jeg ønske jer alle en god jul og et godt nytår!


Emner:  
Interessent: