Styrk uddannelser i provinsen

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i Sjællandske Nyheder 11. oktober 2023

​​Situationen for de mindre gymnasier er tilspidset, efter at regeringen i sit forslag til finanslov for 2024 lægger op til at fjerne 15,5 millioner kroner i udkantstilskud fra 31 mindre gymnasier næste år. Heriblandt Høng Gymnasium & HF, der siden 2019 har modtaget det ekstra tilskud på en halv million kroner årligt.

Ifølge fagbladet Gymnasieskolen er konsekvensen af at miste pengene, at det bliver vanskeligt at få råd til at foretage nødvendige bygningsrenoveringer, fx et nyt tag, fordi det gamle er utæt, og plads i budgettet til en tiltrængt fornyelse af naturfagslokalerne.

​​

Desuden bliver det langt sværere at kunne opretholde små hold og tætte relationer mellem elever og lærere, som er et af kendetegnene ved Høng Gymnasium & HF.

Regeringens nedskæringspolitik over for de mindre gymnasier i provinsen står i skærende kontrast til løfterne om at ville styrke udviklingen i landdistrikterne.

Situationen leder tankerne i retning af bevidst spinn og manipulation, når regeringen stolt fremhæver, at der er afsat flere penge i puljen til gymnasier og ungdomsuddannelser i landdistrikterne.

Sandheden er, at puljen indeholder "gamle" og allerede prioriterede penge.  I stedet er det nøgne nettoresultat, at puljen til de mindre gymnasier i landdistrikterne bliver beskåret med 15,5 millioner kroner i 2024.

Hvis regeringen mener det alvorligt med udvikling i landdistrikterne, er den nødt til at investere i uddannelse. Risikoen er reel og overvejende for, at økonomien bliver så hård for flere mindre gymnasier, at de risikerer at måtte dreje nøglen om.

Det rammer mulighederne for både at fastholde eksisterende borgere, virksomheder og arbejdspladser og tiltrække nye. Familier med uddannelsessøgende teenagere, der skal rejse langt for at komme til fx gymnasiet, vil tænke sig om en ekstra gang og ofte betakke sig for at blive eller bosætte sig i et landdistrikt eller en kommune med et lukket gymnasium.

Derfor virker besparelsen på en halv millioner på de mindre gymnasier kontraproduktivt på regeringens bebudede løfter og risikerer direkte at svække landdistrikternes udviklingsmuligheder.

Heldigvis har Danmarksdemokraterne og Radikale annonceret, at de nu er gået sammen for at bevare det ekstra tilskud til de mindre gymnasier. 

Jeg krydser fingre for, at det vil lykkes for partierne at råbe regeringen op, så finansloven for 2024 fortsat vil sikre økonomien og kvaliteten til et bredt uddannelsesudbud i hele landet, uanset om man bor i en større by eller i provinsen.

Det brede og dækkende geografiske udbud har historisk været et ubrydeligt princip i dansk uddannelsespolitik. Det skal det blive ved med at være. 

Emner:  
Interessent: