Styrk HF og øg antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i avisen Danmark 27. august 2023

​I slutningen af juli tikkede optagelsesbreve ind hos 61.382 spændte unge mennesker, som skal til at studere på landets videregående uddannelsesinstitutioner. Men mens fremtidens statskundskabere, læger og filosoffer møder ind til proppede auditorier, kommer særligt én gruppe nye studerende til at møde halvtomme klasselokaler den 1. september; dem, som læser på en af de fire klassiske velfærdsuddannelser.

​​


Vi får konstant at vide, at fremtiden skriger på flere faglærte. Og vi skal også have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men fremtidens velfærdssamfund skriger også på flere lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. Derfor er det helt afgørende, at flere unge fra de gymnasiale uddannelser vælger en velfærdsuddannelse. Samtidig bør politikerne støtte op om en af de uddannelsesveje, som leverer allerflest studerende til professionshøjskolerne; nemlig HF.

For at få flere unge over på erhvervsuddannelserne har regeringens reformkommission foreslået at skabe en ny toårig ungdomsuddannelse, HPX. Det skal være et mere praktisk og erhvervsrettet alternativ til gymnasiet, men med samme stærke ungdomskultur og mulighed for at blive mere afklaret inden man vælger sin uddannelse.

Idéen er sympatisk. Men når reformkommissionens forslag samtidig vil svække den nuværende 2-årig HF-uddannelse ved at forkorte den med et halvt år, så hopper kæden af. Det vil få svære konsekvenser for fællesskabet på uddannelsen, for lærer-elevrelationen og dermed også for kvaliteten af undervisningen. Og i sidste ende risikerer man, at færre søger hf og dermed, at det går ud over antallet af unge, som søger og optages på en velfærdsuddannelse.

Fagpakkerne på HF, praktikforløb og de samarbejder, som skoler har med de lokale velfærdsuddannelser er nemlig altafgørende for, at vi i fremtiden kan få flere velfærdsprofessionelle – især uden for de store byer. Det er HF-studenterne, der lige nu bliver lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker og sikrer vores velfærdssamfund. Vi foreslår at styrke HF-uddannelsen ved at justere og investere i HF - ved at lade eleverne vælge deres fagpakker tidligere på uddannelsen og dermed styrke professionsretningen. Og ved at give en økonomisk håndsrækning til de HF-tilbud uden for de store byer, hvor der er også svært brug for flere ansøgere på velfærdsuddannelserne.  

Lad os forbedre HF-uddannelsen, som allerede er en succeshistorie for det danske velfærdssamfund og

hvert år leverer på fremtidens lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.

 


Emner:  
Interessent: