Studentersvar

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i Weekendavisen 20. november 2020
Gymnasieuddannelserne har høje fuldførelsesprocenter, og studenterne bruger huen til at læse videre, skriver GL-fmd. i en replik i Weekendavisen.

I WA #46 svarer Stig Wørmer, lektor emeritus, og Signe Koch, Tænketanken DEA, på mit indlæg "Forsvar for studenterhuen" fra WA #45. Wørmer mener, jeg er systembevarende og går ind for "overuddannelse og dobbeltuddannelse". Det er ikke korrekt. Jeg understreger, at studenter med efterfølgende erhvervsuddannelse selv siger, at de ikke var parate til at gå i gang med uddannelsen lige efter grundskolen.

Det er nærmere altmodisch at tale om "overuddannelse og dobbeltuddannelse" i en tid med bred politisk opbakning til visioner om livslang uddannelse og dannelse til både livet og erhvervslivet. Gymnasiet er i dag mere rummeligt end i fordums tid, aftagerne er flere, og der er behov for de unge studenter.


Signe Koch finder det problematisk, at 25 procent af de fagligt udfordrede elever ikke har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse 8 år efter afsluttet studentereksamen. Dermed reducerer hun værdien af uddannelse til et spørgsmål om, hvor hurtigt man opnår og udnytter beskæftigelsesmæssige kompetencer. Man skal også erindre, at de unge arbejder i den mellemliggende periode, og 91 procent af studenterne bruger altså huen til at læse videre og afslutte en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

Udsagnet, om at "over 40 procent af de fagligt udfordrede elever på gymnasiet har overvejet at droppe ud", savner også dybde. Udfordringen er reel, men kan skyldes alt fra flygtige overvejelser til mere eksistentielle, som kan have forklaringer i præstationskulturer, i private forhold og i, at lærerne efter massive besparelser ikke har tid nok til den enkelte elev. Tallet rykker ikke ved, at 90 procent med de laveste karakterer fra folkeskolen trives og er glade for at gå i gymnasiet. Når DEA selv fokuserer på frafald, skal vi huske, at gymnasieuddannelserne har høje fuldførelsesprocenter set i forhold til andre ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser.

 


Emner:  
Interessent: