Stop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hf

Podcast
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nødvendigt at gøre op med skæv​​ arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd, vise​r GL-evaluering af toårigt hf.​

Gæster: Kåre Blinkenberg, fmd. GL’s uddannelsesudvalg, Therese Holter, konsulent i GL
Vært: Lars Prestien, GL
Teknik og lyd: Jakob Flygare, GL
Varighed: 31 min.

​​Tip!​​​​​​
Du kan høre GL's podcasts ​​​i kanalen "GL Pas​siar" på din mobil - fx i pod​cast app'en til hhv. Android og iPho​ne.​​

Afskaf grundforløbet

Grundforløbets karakter af midlertidighed går igen i evalueringen. Lærerne oplever, at de befinder sig i en venteposition og ikke rigtig kan komme i gang med det dybere faglige arbejde. Samtidig svækker de midlertidige grundforløbsklasser relationerne til eleverne og giver lærerne intense arbejdsbelastninger. Derfor er en klar anbefaling fra lærerne i evalueringen at afskaffe grundforløbet.​

GL har evalueret 2-årig hf i 2022. Resultaterne viser, at der bl.a. skal ændres på:
  • obligatoriske klasseskift midt i uddannelsen
  • strukturelle barrierer for at praksis- og professionsrette uddannelsen
  • skæv arbejdsbelastning for lærere
  • ressourceforbruget til organisering af projekt-praktikforløb og tab af kontinuitet og fordybelse i undervisningen
  • eksamensformen i KS og NF – der ikke har god sammenhæng med de faglige mål, er unødigt tids- og ressourcekrævende og medvirker til skæv arbejdsbelastning
  • muligheder for at tage overbygningen til h: 

Sådan skal den 2-årige hf-uddannelse ændres

Eleverne skal starte direkte i den stamklasse, de skal følge i uddannelsens to år, og hf’erne skal have reel mulighed for at blive klar til lange videregående uddannelser. Eksamensformen i KF og NF skal afspejle de flerfaglige mål, og skæv arbejdsbelastning skal mindskes, bl.a. ved at reducere brug af vintereksamen.

Læs GL’s forslag til ændringer her Stop skæv arbejdsbelastning og bureaukratiske benspænd i hf​.​
Emner: HF
Interessent: Tillidsrepræsentant