Skoler uden elevoptag i klemme

Brev til ministeren
 

​GL-formand Tomas Kepler har netop sendt (endnu) et brev til Børne- og undervisningsministeren​ om situationen på seks gymnasieskoler, som står uden 1. g'ere i dette skoleår. 

 Kepler skriver bl.a.:

Vi er stærkt bekymrede for den svære situation, som de seks skoler, der ikke måtte optage elever sidste skoleår, står i lige nu. Usikkerheden på skolerne forplanter sig til lærerne og eleverne. De politiske beslutninger om ændringerne i elevfordelingsaftalen har forværret skolernes elevsammensætning, elevoptag og skabt en uvished for overlevelsesmulighederne. Det er en situation, som vi indtrængende appellerer til, at der findes en hurtig politisk løsning på. Derfor har vi også tidligere henvendt os til både dig og din forgæn​ger om de problematiske forhold. ​

Baggrunden er, at i sommeren 2022 fik seks gymnasier ikke lov til at optage elever. Det midlertidige stop for optag skulle ifølge aftalepartierne give skoler med særlig skæv elevsammensætning og færre ansøgere mulighed for at få en ny start, der kunne skabe forudsætninger for en bedre søgning frem mod elevfordelingsaftalen, som var sat til at træde i kraft med skoleåret 2023/2024. Med regeringsskiftet blev dele af elevfordelingsaftalen trukket tilbage, hvilket betyder, at de seks skoler uden elevoptag i indeværende skoleår ikke får den hjælpende hånd, som elevfordelingsaftalen skulle give skolerne.

Rungsted5866.jpg

GL har sammen med Danske Gymnasier og DGS ad flere omgange henvendt sig til Børne- og undervisningsministeren for, at fortælle ham om den alvorlige situation, som skoler uden optag i indeværende skoleår står i. En situation, som politikerne har bragt skolerne i. Fokus har været at arbejde for:

  • Rimelige kapacitetsudmeldinger – både ift. de foreløbige kapaciteter, de endelige (som kommer 15. maj) kapaciteter og regionernes ændringer, når der kommer ansøgere efter ansøgningsfristen. 
  • Forhold, der gør det muligt for skolerne at fastholde sine elever, herunder de unge der bliver overført i forbindelse med fordelingen af elever.
  • En økonomi, der giver skolerne samme muligheder som andre skoler. På kort sigt arbejder GL for, at skolerne kan få lov at beholde det elevudløsende taxameter i indeværende skoleår, hvis en elev skifter skole. Herudover arbejder vi for, at finansieringen skal være mindre elevafhængig og mere klasseafhængig, hvor vores forslag er, at der skal indføres et klassetaxameter.

Ministeren svarer bl.a.: "Ministeriet har i forbindelse med kapacitetsfastsættelsen til skoleåret 2023/24 et særligt fokus på de institutioner, som er omfattet af midlertidigt stop for optag. Det skal samtidig  b​emærkes, at der ikke nødvendigvis vil være fuldt ud sammenfald mellem de endelige kapaciteter og det antal elever, som institutionerne vil blive tildelt." Læs hele svaret her: Maj 2023 Svar fra ministeren.pdf


Se tidligere henvendelser og svar fra ministeren her:

januar 2023 Brev til ministeren og undervisningsordførere fra GL DG og DGS.pdf

februar 2023 Brev til ministeren fra DG og GL.pdf

januar 2023 Svar fra ministeren om for de 6 skoler.pdf (gl.org)

Marts 2023 elevflytninger svar fra ministeren DG og GL.pdf


Mindre populære skoler advarer om “tyveri" af elever​

Hvis næste skoleår skal lykkes for “nuloptagsskolerne", er en stram kapacitet for gymnasier afgørende, siger rektorer fra skolerne. De opfordrer ministeren til at holde øje med, at populære skoler ikke “stjæler" elever.​ Dette fremgår af en artikel i Gymnasieskolen​.


Emner:  
Interessent: