Skærpet karakterkrav til gymnasiet vil betyde færre sygeplejersker, lærere og pædagoger

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i Information 26. april 2023
Nye undersøgelser viser, at mange af de elever, der kommer i gymnasiet med lave karakterer, læser videre på en af de tre professionsuddannelser. Derfor løser vi hverken manglen på erhvervsuddannede eller velfærdsuddannede med et højere karakterkrav.

​​Regeringen har kurs mod et gigantisk selvmål, hvis den fastholder ambitionen om at skærpe adgangskravene og gøre det sværere for de unge at komme i gymnasiet. Det vil nemlig betyde en markant mangel på uddannede indenfor de stærkt efterspurgte velfærdsprofessioner som pædagog, lærer og sygeplejerske.


Det viser en dugfrisk undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Gymnasieskolernes Lærerforening. Undersøgelsen dokumenterer, at mange af de elever, der kommer i gymnasiet med lave karakterer fra grundskolen, bruger studentereksamen til at læse videre på en af de tre professionsuddannelser.

Analysen fra AE viser, at 12 procent – svarende til hver ottende student – på studenterårgangen fra 2017 i 2021 enten var i gang med eller færdige med at læse til sygeplejerske, pædagog eller lærer. For studenter fra hf var det mere end hver femte.

Hele 20 procent af dem kom i gymnasiet med et gennemsnit på under fem fra grundskolen.

Havde der været et samlet karakterkrav på syv til alle fire gymnasiale uddannelser, ville det have udelukket 56 procent af eleverne fra at blive sygeplejerske, pædagog eller lærer. Et adgangskrav på seks ville have slukket drømmen om de tre uddannelser for 38 procent af studenterne.

Det billede står i skærende kontrast til regeringens ambitioner om at ville tiltrække flere unge til at uddanne sig indenfor de tre professioner, så det bliver muligt at matche den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtidens velfærdssektor.

Undersøgelser foretaget for Danske Professionshøjskoler viser således, at der fremskrevet vil mangle 13.700 pædagoger, 13.100 lærere og 8.200 sygeplejersker i 2030.

Med undersøgelsen fra AE får vi sat en fed streg under gymnasieuddannelsernes enorme succes og bidrag til også at løse efterspørgslen efter studerende på professionsuddannelserne.

Derfor giver det ingen mening overhovedet, når regeringen fastholder talen om, at der skulle være behov for at skærpe adgangskravene til gymnasiet og smække døren i for unge, der til trods for de mindre gode karakterer stadig lykkes med at tage en studentereksamen og komme videre på de professionsuddannelser, som samfundet mangler og har så hårdt brug for.

Derfor løser vi ikke udfordringerne på erhvervsuddannelserne ved at forringe mulighederne for at komme i gymnasiet og spænde ben for rekrutteringen til professionsuddannelserne.

​​​

Emner:  
Interessent: