Skærpet adgangskrav til gymnasiet er en dødssejler

 
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i Helsingør Dagblad 31. oktober 2023

​​I Helsingør Dagblad (23.10) foreslår erhvervsorganisationen SMVDanmark at indføre et skærpet adgangskrav på 7 i gennemsnit fra folkeskolens afgangsprøver for at komme i gymnasiet. 

Forslaget er et uddannelsespolitisk selvmål af rang. Med et adgangskrav på 7 ville 17.551 af de unge – svarende til 1/3 - der begyndte på de gymnasiale uddannelser i 2021/22 være blevet afvist ved hoveddøren, viser en analyse fra GL. Undtager vi HF fra opgørelsen, som vi gør i det følgende, drejer det sig om 10.561 unge. 

 

 Geografisk vil et adgangskrav på 7 også bonne skævt ud. I Region Hovedstaden, hvor virkningen er mindst, ville kravet have udelukket 21 procent af de unge. I modsatte ende ville kravet i Region Nordjylland have skubbet 28 procent af de unge ud af klasserne.   

Det skæve billede fortsætter, når vi ser på køn og etnicitet. Med 7 i snit udelukker vi 20 procent af pigerne og 29 procent af drengene i årgangen. Asymmetrien bider sig også fast, når vi ser på elever født i og udenfor EU.  

Hele 40 procent af eleverne født udenfor EU ville være faldet på et karakterkrav på 7, mens det for elever født indenfor EU "blot" ville være 22 procent af dem, der blev optaget i gymnasiet i 2021/22. 

SMVDanmarks forslag er skævt og bryder fundamentalt med mange års grundprincipper i dansk uddannelsespolitik.  

Intentioner om at sikre lige adgang til uddannelse for alle uanset bopæl, køn, etnicitet og social klasse bliver bombet tilbage til en tid, hvor lyset var for de lærde blot. 

Gymnasiet er ikke problemet, men en del af løsningen.  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) dokumenterer således, at hver femte på en årgang af færdiguddannede i erhvervsuddannelserne i forvejen har en studentereksamen i baglommen, inden de får svendebrevet i hånden.  Lad os da sammen åbne flere studenters øjne for erhvervsuddannelserne. 

I dag ser vi fx gode resultater på flere erhvervsakademiuddannelser, hvor hovedparten af de studerende kommer med en studentereksamen.   

Frem for at hæve adgangskravet til gymnasiet og fremme en uddannelsestænkning, der hører hjemme i 1950'erne, bør interesseorganisationerne sætte sig sammen og udvikle forslag, der kan styrke samspillet mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Det tjener både de unge, uddannelserne og samfundet bedst.  ​

Emner:  
Interessent: