Seks skoler - ni uddannelsesudbud - omfattes af midlertidigt stop for elevoptag

Info
 

​Regeringen og partierne bag aftalen om en ny elevfordeling (S, DF, SF, RV, EL, Alt., KD) har nu sat navne på de skoler, der ikke må optage nye 1. årselever i skoleåret 2022/2023. De berørte skoler er

Aarhus Gymnasium, Tilst (stx og hf)

Herlev Gymnasium (stx og hf)

Hvidovre Gymnasium (stx)

Høje Taastrup Gymnasium (stx)

NEXT - Sydkysten gymnasium (stx og hhx)

Viby Gymnasium (stx)

​Det midlertidige stop for optag har aftalepartierne indført for at give skoler med særlig skæv elevsammensætning og færre ansøgere mulighed for at få en ny start, der kan skabe forudsætninger for en bedre søgning frem mod elevfordelingsaftalen, som træder i kraft i 2023/2024.

De seks skoler kompenseres for det manglende elevoptag med et samlet særtilskud på 139,3 mio. kr. Det er 10,7 mio. kr. mindre end det afsatte rammebeløb på 150 mio. kr. i aftalen om elevfordeling. Umiddelbart ser det ud til, at skolerne bliver kompenseret fuldt ud. Det fremgår af aftalen, at særtilskuddet sikrer, at institutionerne ikke skal gennemføre økonomiske tilpasninger for at opretholde en uændret økonomisk og personalemæssig drift. Forligspartierne er også enige om, at der ikke vil blive reduceret i tilskuddet, hvis skolerne efterfølgende skulle få øget optag. Det er godt for skolerne.

I GL er formand Tomas Kepler dog fortsat kritisk overfor det midlertidige stop for optag.

​​Modellen med det midlertidige stop for optag af nye elever er bestemt ikke, hvad GL har ønsket sig. Det havde været bedre at give skolerne penge til nye initiativer samtidig med, at de kunne optage – eller decideret få tilført elever i 2022/2023. Jeg undrer mig også over, at man fjerner flere udbud på samme skole – man kunne fx have undladt at tage hf med. Nu får vi skoler, hvor der vil mangle en hel årgang i 3 år. Det er ikke det spændende pædagogiske udviklingsrum, som jeg tror, politikerne forestiller sig.

Men når det er sagt, så glæder jeg mig over, at der nu er kommet en afklaring – det er på høje tid, for usikkerheden har været en stor belastning på skolerne. Og så er det selvfølgelig rigtig godt, at skolerne bliver økonomisk kompenseret. Der er ingen lærere, der skal miste deres job pba. stoppet for optag. Det vil vi naturligvis følge op på i GL, ligesom vi vil arbejde for, at skolerne får al den støtte der skal til for at få den positive udvikling ud af situationen, som man fra politisk hold forestiller sig,​

siger Tomas Kepler og tilføjer 

Jeg håber, at det lykkes skolerne at få skabt en ny fortælling, bl.a. fordi de får den nødvendige tid til at se de elever, der er på skolen, og at den nye elevfordelingsaftale fra 2023 kommer til at virke, så det reelt bliver en ny start for de berørte skoler. Det fortjener lærerne og ledelserne på skolerne.​

6 skoler.png 
​Se aftaleteskten her.​
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant