Sæt gang i arbejdet med en ny karakterskala

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i Altinget 29. juni 2023
GL: Tesfayes melding om ny karakterskala er skuffende og uforståelig

Karakterskalaen skal justeres. Det var den klare melding fra S-regeringen. Daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nedsatte sammen med uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen en ekspertgruppe, der skulle komme med bud på en ny skala.

Ekspertgruppen lancerede i oktober 2020 to forslag, der begge inden for 7 trin gav plads til en ekstra midterkarakter og gjorde op med den nuværende skalas monstrøse pædagogiske fejltrin: De store og uensartede spring mellem karaktererne (4 til 7 og 7 til 10) og den ubrugelige karakter -3.


Siden er intet sket, og ekspertgruppens anbefalinger og rapport er proppet ned i en hermetisk lukket syltekrukke, som SF forgæves forsøgte at lirke op med et beslutningsforslag (B60) i marts 2023, der ville pålægge regeringen at indkalde til forhandlinger om en ny skala inden udgangen af 2023.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye afviste beslutningsforslaget med henvisning til, at der ikke er "plads på tallerkenen" til nye politiske initiativer udenfor regeringsgrundlaget, hvor prioriteringen af folkeskolen og erhvervsuddannelserne står øverst på dagsordenen.

Ministerens melding er skuffende og på mange måder uforståelig, fordi det forberedende arbejde til de politiske forhandlinger om en ny karakterskala er leveret af ekspertgruppen. 

Ødelæggende præstationskultur
Behovet for en ny skala står fortsat usvækket og uantastet. Trinbeskrivelserne overfokuserer på fejl og mangler og fremelsker en fejlfinderkultur, hvor elevernes ensidige fokus på præstation og frygten for at begå fejl hindrer kreativitet og risikovillighed i opgaveløsninger.

Dertil kommer, at de ekstraordinært store spring mellem skalaens tre midterste karakterer 4, 7 og 10 gør det pædagogisk svært at vise eleverne en nuanceret faglig progression. Hvad skal der fx til for at gå fra 4 til 7 eller fra 7 til 10?

I Gymnasieskolernes Lærerforening anbefaler vi derfor en ny karakterskala fra 0 til 7, hvor 0 og 1 er dumpekarakterer (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Med forslaget går vi fra 7 til 8 karakterer og sikrer os, at der kun er et spring på et ciffer mellem karaktererne, og vi får en ekstra karakter i midterfeltet, så man som lærer kan udtrykke - og som elev opleve - en mere nuanceret vurdering.

De to dumpekarakterer er vigtige. Den ene kan udtrykke en vurdering, der viser eleven, at præstationen er langt fra at bestå, og den anden viser, at eleven er forholdsvis tæt på.

En sådan ny karakterskala vil bidrage til at dæmme op for en ødelæggende præstationskultur, hvor eleverne overfokuserer på de høje (tocifrede) karakterer, og hvor springene mellem karaktererne i sig selv gør, at eleverne oplever at have mere på spil, alene på grund af skalaens indretning.

Saml handsken op og sæt i gang
​Det haster med tiltag, der kan dæmpe karakterræset og skabe bedre rum for dyb faglig interesse og dannelse.

Der er naturligvis omkostninger forbundet med overgangen til en ny karakterskala, men de er relativt få og blegner i sammenligning med konsekvenserne af den nuværende skala og det generelle mærkbare præstationspres, som i dag får flere gymnasieelever til at gå ned med stress og opsøge skolernes psykologordninger.

Politisk viste behandlingen af SF's beslutningsforslag stort set ingen væsentlige indholdsmæssige uenigheder mellem regeringen og oppositionen i vurderingen af karakterskalaen og dens mangler.

Tesfaye understregede blandt andet, at han og regeringen anerkender ekspertgruppens problematisering af karakteren -3 og de store hop fra 4 til 7 og til 10.

Derfor er det bare om at samle handsken op og sætte gang i forhandlingerne. Alt andet er kortsigtet politisk udenomssnak og uambitiøst på ikke mindst elevers og lære​res vegne. 

Emner:  
Interessent: